کرزی از تهدیدهای امریکا به شدت انتقاد کرد

۲۰ قوس ۱۳۹۲

حامد کرزی، با متهم کردن واشنگتن به توسل به تهدید در مورد اختلاف بر سر توافقنامه امنیتی بشدت از واشنگتن انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،رئیس جمهور کرزی میگوید امریکا در تلاش برای مجبور کردن وی به امضا موافقتامه امنیتی دوجانبه تا پایان امسال مانند یک قدرت استعماری عمل می کند.

وی افزود: امریکایی ها تهدید می کنند که دستمزدها و حقوق ها را پرداخت نخواهیم کرد و افغانستان را به سوی جنگ داخلی خواهیم کشاند

کرزی خواستار آن است که رئیس جمهور بعدی کشور در مورد این موافقتنامه امنیتی دوجانبه تصمیم گیری کند، انتخابات ریاست جمهوری  قرار است ماه حمل برگزار شود.

رئیس جمهور کرزی همچنان در برابر فشار مقامات دیپلماتیک و دفاعی برای امضا این موافقتنامه امنیتی مقاومت می کند.

براساس این موافقتنامه امنیتی، همه امریکائیان مستقر درافغانستان ازکاپستالاسیون ومصونیت قضائی ومالی بهره مند می شوند و دست شان برای ارتکاب هرجنایتی باز می شود.

امریکا،

انتقاد،

تهدید،

کرزی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.