کرزی از اکادمی نظامی “سندهرست” بریتانیا دیدن کرد

۱۰ عقرب ۱۳۹۲

حامد کرزی رئیس جمهوری کشور، ضمن دیدن از اکادمی سند هرست بریتانیا با افسران اردوی ملی افغانستان که در آنجا مصروف آموزش های نظامی هستند، ملاقات کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور و هیات همراهش هنگام ورود به اکادمی نظامی سند هرست مورد استقبال جنرال سکات استوارت و سایر مسئولین آن اکادمی قرار گرفتند.

سپس سرود ملی افغانستان نواخته شد و رئیس جمهور از جریان تمرینات عملی افسران دیدن کرد و در کتاب یادگاری اکادمی سند هرست، امضا نمود.

در جریان این بازدید، مسئولین اکادمی سند هرست در رابطه با این نهاد نظامی و برنامه درسی اکادمی آموزش افسران اردوی ملی افغانستان که سال تعلیمی آن تا چند هفته آینده رسماً آغاز خواهد شد، به رئیس جمهور کشور معلومات دادند.

در پایان این بازدید رئیس جمهور حامد کرزی با دانشجویان افغان که مصروف آموزش در این اکادمی می باشند، ملاقات کرد و آنانرا در فراگیری بیشتر آموزش های مسلکی تشویق نمود.

گفتنی است که اکادمی سند هرست سالانه ۶ تن از افسران اردوی ملی را آموزش می دهد و این تعداد تا ماه سپتامبر سال آینده سالانه به ۹ تن افزایش خواهد یافت.

افسراناردوی ملی

اکادمی نظامی

بریتانیا

دیدار

دیدن

کرزی

نظامی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.