اتفاق و اتحاد می تواند افغانستان را به استقلال کامل برساند

۱۸ سنبله ۱۳۹۳

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم گرامیداشت از هفتهء شهید گفت که احترام و ارجگذاری به شهدا، در افغانستان با عزت، دارای استقلال و حاکمیت ملی و مترقی نهفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت از هفته شهید و سیزده همین سالگرد شهادت قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود در خیمه لویه جرگه از شهدای کشور یاد آوری نموده، گفت: آمر صاحب شهید در ذهن همهء ما بحیث یک شخصیت وطن دوست و جان نثار به این وطن، زنده است.

رئیس جمهور کرزی گفت: شهید احمد شاه مسعود برای استقلال، حاکمیت ملی و عزت این خاک قربانی داد. “من هیچگاهی یکی از گفته هایش را از یاد نمیبرم که می گفت تا یک وجب این خاک باشد وطن را ترک نمی کنم و از آن نمی گذرم”.

حامد کرزی خاطر نشان کرد: “راه شهدای افغانستان احترام و ارجگذاری به آنها و عزت نام شان در یک افغانستان با عزت، دارای استقلال و حاکمیت ملی و مترقی است نه در یک افغانستان محتاج، پریشان و ضرورتمند به دیگران.”

رئیس جمهور کرزی خاطر نشان کرد: راه آمر صاحب شهید و دیگر شهدای ما، رسانیدن افغانستان به استقلال کامل، ترقی و سربلندی این خاک بود و این راه تنها از طریق کوشش و جستجوی تعلیم، دانش و اتفاق و اتحاد ما بر آورده میشود.

رئیس جمهور در رابطه به پایان یافتن هر چه زودتر پروسه انتخابات گفت: افغانستان ضرورت مبر و عاجل به حکومت جدید دارد زیرا وقت حکومت ما پایان یافته است.

او گفت: ما حکومت جدید می خواهیم و آنرا داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنی احمدزی برای ما آورده می توانند. اتحاد و اتفاق این دو کاندیدا و به نتیجه رسیدن شان حتی اگر امروز هم صورت گیرد، به خیر ماست.

حامد کرزی با تاکید خطاب به هر دو کاندیدای ریاست جمهوری گفت که به نتیجه برسند و مملکت را از این حالت نجات دهند تا مراسم تحلیف برگزار گردد و افغانستان در همین هفته، صاحب حکومت جدید شود.

 

ارجگذاری

افغانستان

انتخایبات

شهدا

کاندیدا

کرزی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.