کرزی : دادن پایگاه نظامی بزرگترین هدیه افغانستان به امریکا

۳ قوس ۱۳۹۲

پبام کرزی به امریکا: دادن پایگاه نظامی با امریکا پیام بزرگ مردم افغانسان به ملت امریکا است، پیام ما به امریکا رسید و پایگاه اش تصویب شد و باید امریکا حال صداقت شان با مردم افغانستان ابراز کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کرزی در جرگه عمومی گفت که اگر با این پیمان صلح در کشور نیاید، افغانستان بد بخت خواهد شد و در باد خواهدشد و ما صلح میخواهیم و پیمان مجبوری بوده و فقط هدف آن آوردن صلح و ثبات در افغانستان است.

 

امریکا

کرزی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.