سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

کاهش 5 درصدی بودجه وزارت دفاع روسیه

1916209وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که بودجه این وزارت بجای 10 درصد، پنج درصد کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، پاتیاناتا شبتسوا، معاون وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که بودجه وزارت دفاع این کشور به جای 10 درصد پنج درصد کاهش پیدا می‌کند و این مساله شامل برنامه‌های تسلیحاتی و خدمات اجتماعی نمی‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: رییس‌جمهوری روسیه تصمیم گرفته است که برنامه‌های تسلیحاتی شامل این کاهش بودجه نشوند.

وی همچنین گفت: بنا به تصمیمی که از سوی رهبری روسیه گرفته شده است، بودجه وزارت دفاع که قرار بود قبلا 10 درصد کاهش یابد، پنج درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

به گفته این مقام روسی، تعهدات و خدمات اجتماعی وزارت دفاع روسیه در قبال مستخدمین خود از دستور کاهش بودجه مستثنی خواهد بود.

بودجه نظامی روسیه در سال 2016 حدود 43 میلیارد دالر برآورد شده است. این در حالی است که پیش از این در سال 2015 روسیه بودجه وزارت دفاع خود را چهار درصد کاهش داد.