اسد ۲۵, ۱۳۹۹

کاهش ۲۰ درصدی ورود گردشگر به اسرائیل

آیا گردشگران مغربی در "اسرائیل" افزایش یافته‌اند؟آمارهای رسمی وزارت گردشگری رژیم اشغالگر قدس نشان میدهد، تعداد گردش‌گرانی که از رژیم اشغالگر قدس در نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۵ بازدید کرده اند، نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.

سایت والا گزارش داد، مسئولان ارشد این وزارت‌خانه هفته‌ی گذشته جلسه ای اضطراری را به ریاست یاریو لوین ـ وزیر تندروی گردشگری ـ به منظور گفت‌وگو در مورد راه‌های تشویق گردشگران برای ورود به رژیم اشغالگر قدس تشکیل داده اند.

لوین گفته است: بی تردید ناامنی رژیم اشغالگر قدس، نقش مهمی در کاهش تعداد گردشگران داشته است.

وی ادامه داد: ما می بایستی تمام تلاش خود را به کار گیریم تا همه از جمله یهودیان غیررژیم اشغالگر قدسی و مسیحیان انجیلی برای آمدن به رژیم اشغالگر قدس احساس امنیت کنند.

بحران کاهش گردشگری و توریسم ـ به دنبال فضای ناامن رژیم اشغالگر قدس پس‌از جنگ‌های سال‌های اخیر و همچنین درگیری‌های اجتماعی داخل شهرها ـ مشکلات عدیده‌ای را بر اقتصاد رژیم اشغالگر قدس تحمیل کرده است.