کاهش صادرات پوست قره قل در کندز

F38127E7-C5A5-4FAD-B8D5-B79B12A2323B_mw1024_mh1024_sتاجران و مسوولان محلی در کندز می گویند که میزان صادرات پوست قره قل نسبت به سال های گذشته به ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “حاجی خیرمحمد” از تاجران پوست قره قل در کندز می گوید که در سال های گذشته دهها هزار پوست قره قل به خارج از کشور صادر می شد، اما در سال جاری بازار جهانی پوست قره به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است.

وی می گوید:” سال های گذشته یک پوست سبزرنگ قره قل ۱۸۰۰ الی ۲ هزار افغانی به فروش می رسید، ولی در سال روان عین پوست به ۱۳۰۰ افغانی به فروش می رسد.

به گفته او از سه سال به این سو، قیمت فی پوست قره قل در بازار های اروپا از ۸ صد دالر به ۲۰ دالر فروکش کرده است.

شکرالله یکی از مالداران گوسفند قره قل در کندز از دولت می خواهد که به پوست قره قل بازار های مناسب جستجو کند که آنان از لحاظ اقتصادی روی پا خود بایستند.

وی می گوید:” پوست قره قل ارزان شده به خارج صادر نمی شود اگر دولت در این قسمت بازاریابی نکند دیگر از تربیه گوسفند قره قل دست خواهیم کشید.

اما مسعود وحدت رییس اتاق های تجارت ولایت کندز دلیل کاهش صادرات پوست قره قل را به بازار های جهانی، یافتن بدیل برای پوست قره میداند.

وحدت می گوید که حالا در اروپا روش جدیدی را در یافته اند که به جای پوست قره قل از پوست گاو و گوسفند استفاده می کنند.

وی می گوید که این مسئله باعث کاهش صادرات پوست قره قل شده است.” در سال ۱۳۹۳ شصت هزار، در سال ۱۳۹۴ چهل هزار و در سال ۱۳۹۵ ده هزار پوست قره قل به خارج صادر شده است.

به گفته او عدم حمایت دولت از مالداران، نبود برنامه مشخص جهت رشد مالداری، گسترش دامنه نا امنی و ضعف اقتصاد مالداران از مشکلات داخلی رشد این صنعت در کندز شمرده می شود.

در همین حال نصیر احمد از کلاه سازان قره قل در کندز می گوید که جنگ و نا امنی بازار کلاه قره قل را ورشکست ساخته است.

وی می گوید که کلاه قره قل در گذشته بازار خوبی داشت، ولی نا امنی ها به اقتصاد مردم ضربه زده و مردم هم شوق خرید کلاه قره قل را ندارند.

او می گوید:” نسبت به سال های گذشته کلاه قره قل بازار خود را از دست داده است، یک کلاه قره قل ۴ هزار افغانی قیمت دارد، کسی توان خریدش را ندارد، شوق و علاقه مردم هم کم شده، نا امنی به مردم ذوق نمانده، یگان قاضی و یگان سارنوال می خرند.”

پوست قره قل از اقلام مهم صادراتی کشور محسوب می شود، مالداران زمانی که چوچه قرقل به دنیا می آید آنرا “حلال” کرده و پوست آن را خشک می کنند، که تا نقش روی پوست همچنان باقی بماند، و آن را به قمیت بلند می فروشند.