کاهش رشد اقتصادی افغانستان در سال 2017

۲۸ جدی ۱۳۹۵

صندوق بین المللی پول از کاهش رشد اقتصادی افغانستان در سال 2017 میلادی خبر داده و در مورد تضعیف شماری از اقتصادهای نوظهور در این سال هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صندوق بین المللی پول (IMF) تازه ترین گزارش خود را در ابتدای سال 2017 میلادی به نشر رساند که در آن از کاهش رشد اقتصادی افغانستان و شماری از کشورهای خاورمیانه خبر داده است.

در این گزارش آمده است که رشد اقتصادی افغانستان، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با کاهش سه دهم درصدی (0/3) برای سال 2017 روبرو خواهد بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است که در سال آینده میلادی (2018) نیز رشد اقتصادی در افغانستان با یک دهم درصد (0/1) کاهش روبرو خواهد بود.

این نهاد گفته است که رشد اقتصادی در افغانستان و خاورمیانه در دو سال آینده میلادی به ترتیب 3.1 درصد و 3.5 درصد تخمین زده شده است.

صندوق بین المللی پول از افزایش رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی برخی کشورهایی از جمله چین و امریکا در سال جاری و آینده میلادی نیز گزارش داده است.

رقم پیش بینی شده برای رشد جهانی در گزارش جدید صندوق بین المللی پول تغییری نکرده و همچنان رشد 3.4 درصدی برای سال 2017 و 3.6 درصدی برای سال 2018 را نشان می دهد.

این نهاد بین المللی پیش بینی کرده که با سیاست های تجاری و اقتصادی دولت جدید امریکا که مبتنی بر کاهش مالیات های پرداختی شرکت ها و صرف هزینه های زیرساختی است، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال جاری میلادی یک دهم درصد و در سال 2018 بالغ بر چهار دهم درصد نسبت به پیش بینی قبلی افزایش یافته و به ترتیب به رقم 2.3 و 2.5 درصد برسد.

افغانستان

رشد اقتصادی

صندوق بین المللی پول

کاهش


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.