کار پروژه انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت به حالت تعلیق در آمد

234234محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور حکمی کار پروژه انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت را به حالت تعلیق در آورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور غنی در این حکم از ایجاد کمیسیون ملی بررسی مسیر لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از پل خمری الی ارغندی خبر داد.

بر اساس این حکم، پروسۀ اجرایی و تدارکاتی مرتبط به پروژه، تا روشن شدن نتایج گزارش کمیسیون موظف، به حالت تعلیق قرار می گیرد.

ریاست این کمیسیون را داکتر محمد همایون قیومی برعهده دارد و برنا کریمی، فیض الله ذکی، عبدالقیوم سجادی، اسدالله سعادتی، احمد بهزاد، انجنیر محمد ناصر احمدی، حاجی الماس زاهد، حسیب الله کلیمزی، استاد محمد اکبری، سید سعادت منصور نادری، عبدالستار مراد و حضرت عمر زاخیل وال عضو این کمیسیون هستند.

گفته می شود که این حکم رئیس جمهورغنی دیروز صادر شده اما امروز به اختیار رسانه ها قرار داده است.

این حکم رئیس جمهورغنی در حالی صادر شده است که قرار است فردا دوشنبه (۲۷ ثور) کابل پایتخت افغانستان شاهد بزرگترین تظاهرات میلیونی تحت نام جنبش روشنایی باشد.

معترضان جنبش روشنایی خواستار عملی شدن پروژه توتاپ (انتقال لین برق ۵۰۰ کیلو ولت) از مسیر بامیان و میدان وردک به کابل هستند.

با این حال رئیس جمهورغنی امرور نشستی نیز با اعضای شورای ملی در ارگ ریاست جمهوری داشت.
رئیس جمهوری در این نشست گفت که تمام اسناد و مدارک مربوط به پروژه انتقال برق فردا به مجلس شورای ملی فرستاده خواهد شد.

او گفته که مسیر سالنگ برای انتقال برق، حدود سه سال قبل به پیشنهاد محمد اسماعیل وزیر انرژی وآب وقت و با امضای مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم معاون اسبق اول ریاست جمهوری نهایی شده بود.

رئیس جمهور غنی همچنان گفته است که حکومت وحدت ملی در تعیین مسیر نقش ندارد.