۸۱۸ متر جاده فرعی در ناحیه چهارم شهرکابل افتتاح شد

جاده شاه ببو جان واقع در ناحیه چهارم شهرکابل امروز( دوشنبه ۲ جدی) به هزینه کمتر از ۱۵ میلیون دالر تکمیل و رسما توسط انجنیر نواندیش شهردار کابل به بهره برداری سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این جاده که از جاده های فرعی شهری به حساب میاید به طول ۸۱۸ متر پس از۴ ماه به هزینه کمتر از ۱۵ میلیون دالر توسط بانک جهانی ساخته شده است.

نورمحمد صالحی وکیل گذرناحیه چهارم گفت که این جاده با کیفیت عالی توسط یک شرکت سرکسازی داخلی بنام افغان بلدربه وقت تعیین شده اعماروتحویل داده شده است.

او از شهرداری کابل خواست که در قسمت دریناج آبهای باران وفاضلاب محل نیز توجه کرده از ریختن فاضلاب فاریاب مارکیت در داخل کوچه وجاده جلوگیری گردد.

انجنیر محمد یونس نو اندیش شهردار کابل ساختمان وقیرریزی جاده شاه ببو جان را با توجه به موقعیت شهری اش مهم توصیف کرده گفت  که شهرداری کابل با تمام پرسونل خود تلاش های شبانه روزی به خرج میدهند تا شهرکابل راهرچه زودتر به یک شهرمعیاری ومشابه با یک پایتخت امروزی تبدیل نمایند.

وی گفت« هیج جاده عمده ای در شهرکابل نیست که زیر پوشش برنامه های بازسازی وانکشافی شهرداری کابل نباشد.»

وی با شاره به چندین پروژه بزرگ در شهرکابل گفت که جاده قصبه به ارزش ۳۰ میلیون دالر قرار داد شده وجاده قرغه نیز به مدت ۵۰ روز به پایه اکمال رسیده است.

به گفته نو اندیش، برنامه چهار ترمینل بزرگ معیاری درشهرکابل را روی دست است وهمچنان چهار خط بس های شهری را نیز زیرپلان دارد تا در سال های آینده مورد تطبیق قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *