کار روی ایجاد ۶ فابریکه تولیدی با سرمایه ۳۵۰ میلیون دالر در کابل آغاز شد

سنگ تهداب اعمار شش فابریکه تولیدی امروز چهارشنبه توسط رئیس جمهورغنی و با حضور شماری از اعضای کابینه در پارک های صنعتی شهر کابل گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کار این فابریکه ها از سوی شرکت خصوصی الکوزی با سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیون دالر امریکایی پیش برده می شود.

قراراست در این فابریکه ها مواد غذایی، قوطی المونیمی نوشابه های گاز دار، کارتن سازی و بسته بندی، مطبعه چاپ و و دستمال کاغذی تولید شود.

سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و مسکن می گوید: پیشنهاد اعمار فابریکه های مذکور از سوی شرکت الکوزی صورت گرفت و بنابر هدایت رئیس جمهور کمیته ای تحت ریاست اکلیل حکیمی وزیر مالیه تشکیل گردید و پیشنهاد متذکره را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود که کمیته راجع به کیفیت این سرمایه گذاری بحث کرد و به کابینه پیشنهاد نمود که این سرمایه گذاری به نفع افغانستان است.

وزیر شهرسازی گفت که با آغاز کار این فابریکات، برای دو هزار تن شغل مستقیم و برای هزاران تن دیگر شغل غیر مستقیم ایجاد می گردد و این فابریکه ها دارای تمام معیارات بین المللی از لحاظ محیط زیست و کیفیت خواهند بود.

سید سعادت نادری خاطر نشان کرد که با این سرمایه گذاری برخی از خلای وارداتی پر می شود و صادرات به کشورهای همسایه نیز صورت می گیرد.

همچنین انجنیر خلیل الله نماینده شرکت های بین المللی الکوزی صحبت کرده، گفت که امروز نام الکوزی با کیفیت گره خورده است و این شرکت در بیشتر از ۵۰ کشور جهان فعالیت دارد.

نماینده شرکت های بین المللی الکوزی با تاکید براینکه در تجارت نفع خود و رفاه و خیر مردم را در نظر می گیرند، گفت که سکتور خصوصی سازندۀ اقتصاد ملی است.

انجنیر خلیل الله گفت که بر اساس قرارداد اعمار شش فابریکه متذکره میان دولت و شرکت های بین المللی الکوزی، فابریکات یاد شده باید در سه سال اعمار و مورد بهره برداری قرار گیرد، اما فاز اول این فابریکات تا ختم سال ۲۰۱۷ و تمامی فابریکه ها تا ختم سال ۲۰۱۸ اعمار و به بهره برداری سپرده می شوند.

وی گفت که در نظر است ۶۰ در صد تولیدات این فابریکات برای صادرات و ۴۰ در صد آن برای ضروریات داخلی به مصرف برسد.

همچنین محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفت که اهداف بزرگ باید ساده، عام فهم و قابل اجرا باشد و هدف ما این است که افغانستان را به یک کشور صادر کننده مبدل سازیم.

رئیس جمهور افزود: بر علاوه فقر، کثافت اداری و مواد مخدر، بزرگترین تهدید برای افغانستان عدم توازن بین واردات و صادرات است.

محمد اشرف غنی گفت که ما از نگاه سیاسی از کشور خویش دفاع کرده ایم، اما استقلال اقتصادی نداشته ایم و استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی ناقص است.

رئیس جمهور گفت که ما باید بهترین نوع سرمایه را به کار بیاندازیم و مدیریت نیز داشته باشیم.

رئیس جمهور غنی از عبدالرحمن الکوزی رئیس شرکت های بین المللی الکوزی بخاطر سرمایه گذاری هایش در کشور تشکر کرده، گفت: الکوزی میلیارد ها دالر را در اثر فکر و مدیریت خویش بدست آورده است. وی گفت که این سرمایه گذاری تنها پول نمی آورد بلکه مدیریت جدید را به این خاک می آورد.

رئیس جمهور گفت که شرکت های بین المللی الکوزی هدفی را که برای سه سال تعیین کرده بود، در دو سال تکمیل می کند و این شرکت به سطح بین المللی ثابت کرده است که رقابت کرده می تواند.

رئیس جمهور کشور گفت که برای جوانان پیام من واضح است که کار باعزت و مصئون برای شان ایجاد می گردد.

رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد که افغانستان به سرمایه گذاری های شرکت های الکوزی و سایر سرمایه گذاران  نیاز دارد. وی گفت که بیمه این شرکت باور به آینده است.

محمد اشرف غنی گفت که ثروت نتیجه دزدی نیست و این مفکوره که دولت وسیله برای ممانعت ایجاد ثروت است، باید تغییر کند.

رئیس جمهور کشور گفت که مردم از فقر رنج می برند، ۴۰ در صد مردم روزانه عاید شان از صد افغانی کمتر است، امحای فقر بدون تحرک اقتصادی ناممکن است، پس ضرورت است تا دست به دست همدیگر بدهیم.

وی گفت که پیام من به سرمایه گذاران این است که حکومت وحدت ملی تعهد کامل به همکاری با سکتور خصوصی قانونمند و هدفمند دارد و امید است این کار ما را از اتکا به کشور های بیرونی رهایی بخشد.

رئیس جمهور افزود: هر جائیکه امکان سرمایه گذاری دارید، دولت با شما همکار است و چوکات قانونی وجود دارد، پس بیایید کار کنید.

رئیس جمهور غنی گفت که در افغانستان پول کافی وجود دارد، تاجران ما در دوبی ۱۸ میلیارد دالر سرمایه دارند، فرزندان افغان در صفوف قوای مسلح کشور برای افغانستان قربانی می دهند، اگر پول تانرا به کار بیاندازید، اعتبار و امید آنها بیشتر می گردد.

وی  با تاکید بر اینکه بالای اراده دولت شک صورت نگیرد، گفت که هدف ما این است که تحرک اقتصادی در افغانستان به میان آید تا مردم باور کنند که صاحب زنده گی و خانه می شوند و اولاد شان فردا رئیس جمهور می شوند.

محمد اشرف غنی تاکید کرد که قانون اساسی وثیقه ملی ما است و در آن به طور واضح تسجیل شده است که دولت برای سکتور خصوصی زمینه سرمایه گذاری را فراهم می کند.

او گفت که سرمایه گذاری نقطه امید نسل جوان ما است و دولت حاضر است تا بالای آموزش های حرفوی و مسلکی با همکاری سکتور خصوصی سرمایه گذاری کند.

رئیس جمهور غنی، گفت که زنان افغانستان نقش مهم در سرمایه گذاری دارند زیرا اکثر خریداری ها از سوی زنان صورت می گیرد. وی افزود: پیام من به زنان کشور این است که پیداوار افغانستان را ترجیح دهند و دولت در قرارداد ها، ۲۵ در صد تولیدات افغانی را ترجیح می دهد.

رئیس جمهور گفت: آرزومندم که این مثال مثبت را که امروز الکوزی و چند روز قبل شرکت غنضفر ایجاد کرد، ادامه داده شود تا مردم افغانستان ببینند که سرمایه گذاران افغان به کشور شان اطمینان دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *