کاروان نیروهای خارجی در بگرام مورد حمله قرار گرفت

۱۴ ثور ۱۳۹۵

paktiaکاروان نیروهای حمایت قاطع مورد انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی بگرام ولایت پروان قرار گرفت.

وحید صدیقی، سخنگوی والی پروان در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که این رویداد ساعت 9 و سی دقیقه شب گذشته در قریه نصرو ولسوالی بگرام رخداده است.

به گفته وی، در این رویداد، کاروان نیروهای خارجی با انفجار ماین کنار جاده روبرو شده است؛ اما از تلفات برخاسته از آن معلومات دقیق در دست نیست.

صدیقی اظهار داشت که مقام های محلی در مورد تلفات بر نیروهای خارجی اجازه اظهار نظر ندارند.

این در حالی است که شاهدان عینی می گویند که ساحه انفجار از سوی نیروهای خارجی تحت کنترول قرار گرفته و به کسی اجازه رفت و آمد در ساحه داده نمی شد.

شورشیان طالب تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.

ولسوالی بگرام ولایت پروان به دلیل میدان هوایی نظامی در آن از اهمیت خاصی برای نیروهای خارجی برخوردار بوده و این نیروها در ولسوالی بگرام رفت و آمد دارند.

امریکا

انفجار

بگرام

کابل

نیروهای خارجی

هدف حمله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed