کاروان حامل جنرال دوستم به کمین طالبان مواجه شد

۳۰ اسد ۱۳۹۴

جنرال دوستم 30 اسدکاروان حامل سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به کمین افراد طالبان مواجه شد اما هیچ آسیبی به کاروان وی نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مخالفین مسلح دولت بالای کاروان ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در مسیر راه ولسوالی غورماچ و چهارشنبه ولایت غور در ساحات مرکزی افغانستان اقدام به کمین کرده بودند.

براساس گزارشها افراز کمین بالای کاروان معاون اول ریاست جمهوری ناکام شده و در نتیجه حمله دفع كمين توسط گارد محافظ معاون اول ریاست جمهوری و نیروهای همراه امنیتی، جسد هشت طالب در میدان نبرد باقی مانده و سیزده تن آنان با مقداری زیاد سلاح و مهمات دستگیر شده اند.

کشته طالبان

جنرال دوستم در اجتماعی فیسبوکش نوشت که در این رویداد به هیچ کسی آسیب نرسیده است.

گفتنی است که جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری از یک ماه به این طرف و پس از اوج ناامنی ها در ولایات شمالی افغانستان و بخصوص در ولایت ناامن فاریاب رفته و مصروف جنگ و پاکسازی محلات از وجود شورشیان داخلی و خارجی است.

در این مدت ساحات مختلف از ولایت فاریاب از وجود طالبان پاکسازی شده و شماری از طالبان نیز کشته، زخمی و بازداشت شده اند.

جنرال دوستم

چهارشنبه

درگیری

ریاست جمهوری

طالب

غورماچ

فاریاب

کشته

کمین

معاون اول


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed