کارمند شورای امنیت از چنگ آدم ربایان نجات یافت

IMG_6264پولیس ولایت کندز از نجات یک کارمند شورای امنیت از نزد آدم ربایان و سارقین مسلح و بازداشت یک سردسته آدم ربایان خبر می دهد.

هجرت الله اکبری، سخنگوی فرماندهی پولیس کندز به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این کارمند شورای امنیت هشت روز پیش زمانی که از کابل به سمت تخار در حرکت بود در مسیر کندز ـ خان آباد از سوی آدم ربایان اختطاف شده بود.

به گفته وی، آدم ربایان بعد از درگیری با پولیس، موتر، اسناد و وسایل ضروری را با خود برده که صبح امروز (۲۲حمل) در نتیجه عملیات پولیس از بندر بخاری ولسوالی خان آباد نجات داده شده و تمام اجناس ربوده شده نیز دریافت گردید.

در عین حال، در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در حوزه سوم امنیتی شهر کندز، یک سردسته آدم ربایان و سارقین مسلح بازداشت شد.

سخنگوی فرماندهی پولیس کندز می گوید که نورزاد فرزند شهزاده بروت یکی از سردسته های اختطاف گران و سارقین مسلح که در چند قضیه جنایی دست دارد، شام دیروز از حوزه سوم امنیتی مرکز شهر کندز بازداشت شد.

به گفته وی، این آدم ربا چندین پولیس را به ضرب چاقو مجروح کرده و در چند اختطاف نیز دست دارد.

این مقام پولیس کندز می گوید که تحقیقات از این فرد جریان دارد.