کارشناس القدس: بان کي مون نوکر انگلیس و اسرائیل است

۳۰ میزان ۱۳۹۴

BIBIBANکارشناس فلسطینی گفت: بان کی مون نوکر و در واقع کارمند مطیع انگلیسی ها و اسرائیلی ها است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از شبکه تلویزیونی القدس، یوسف حجازی افزود جوانان انتفاضه فلسطین کسانی هستند که از رهبران و سران خود و تشکیلات خودگردان فلسطین و سازمان آزادیبخش ساف عبور کردند. از اسلو و اختلافات فلسطینی و حتی از مصالح و منافع شخصی عبور و قیام کردند تا بار دیگر موجودیت فلسطینی و اسلامی خود و عشق به آرمان فلسطین را نشان دهند.

من خطاب به برخی می خواهم بگویم از سرقت و مصادره انتفاضه ها و قیام های مردمی پرهیز کنید. انقلاب نخست فلسطین مصادره و سرقت شد. انتفاضه اول و دوم مصادره شد. پس مراقب باشید. من معتقدم که سفر بان کی مون به منطقه در زمان کنونی با هدف مهار انتفاضه کنونی رخ داد. بان کی مون به ظاهر دبیرکل سازمان ملل متحد است ولی رسما کارمند و مزدور انگلیس و صهیونیسم است.

حجازی اضافه کرد: فلسفه سفر وی به منطقه این است که اسراییل در بحران قرار دارد. به منطقه آمده است تا بار دیگر طناب نجات را به گردن این رژیم بیندازد و آن را نجات دهد. بان کی مون همیشه مواضعی در تناقض با حقوق ملت ها در سرتاسر جهان اتخاذ کرده است. وی همیشه از اسراییل حمایت می کند. من امیدوار بودم رهبران و مقامات فلسطینی از هوای نفس و امیال شخصی و منافع فردی عبور کنند و به بان کی مون بگویند به منطقه سفر نکند چرا که به وی اعتماد ندارند. کاری که پیونگ یانگ انجام داد.

اسرائیل،

انگلیس،

بان کی مون،

فلسطین

نجات،

نوکر،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed