کابینه پیش نویس قانون انتخابات را تایید کرد

انتخابات-افغانستانارگ ریاست جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرده است که پیش‌نویس قانون انتخابات از سوی اعضای کابینه در جلسه عصر روز دوشنبه در ارگ تایید شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرار است این پیش‌نویس پس از تغییرات پیشنهاد شده در جلسه کابینه به شکل فرمان تقنینی از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهورکشور امضا شود.

در جلسه عصر روز دوشنبه کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته تدقیق و بررسی قانون و طرح قانون انتخابات را به جلسه مطرح کرد.

وی گفت که این طرح بتاسی از هدایت جلسه شماره (۱۰) مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۵ کابینه توسط کمیته موظف با در نظر داشت پیشنهاد ها و نظریات اعضای کابینه و نورم های بین المللی مجدداً مورد بازنگری قرار گرفته، که با در نظر داشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه غرض تایید به جلسه کابینه پیشکش می گردد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث مفصل و ابراز نظر پیرامون مواد قانون متذکره و تاکید بالای تک کرسی در حوزه های انتخاباتی برای انتخابات ولسی جرگه، طرح قانون انتخابات را در پرنسیپ مورد تایید قرار داده، معاون دوم ریاست جمهوری را موظف نمود تا قانون متذکره را طبق تذکر جلسه و پیشنهادات ارائه شده، تصحیح و نهائی سازد.