تامین امنیت دیپلمات های افغان در پاکستان مهم و ارزنده است

۹ جدی ۱۳۹۴

2D9A9741دکتور نصیر احمد اندیشه معین اداری و مالی وزارت امور خارجه افغانستان بعد از ظهر امروز (۹ جدی) با سید ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل دیدار نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معین وزارت امور خارجه ضمن بررسی موضوعات مهم امنیتی، سیاسی و فرهنگی میان دو کشور، تامین امنیت سفارت خانه ها و کننسولگری های افغانستان در پاکستان را مهم و ارزنده خواند.

وی همچنین تمدید کارت های اقامت مهاجرین افغان در پاکستان و پایان یافتن مشکل بورسیه های تحصیلی پاکستان برای جوانان افغان را از دیگر موضوعات مهم خواند.

آقای اندیشه، تأمین امنیت دیپلمات ها و کارمندان سفارت خانه ها و جنرال کنسولگری های هر دو کشور را از مسئولیت های مهم نهادهای امنیتی افغانستان و پاکستان دانست و ابراز امیدواری کرد تا در این راستا از جانب نهاد های مسئول هر دو کشور توجه بیشتر صورت گیرد.

همچنین سفیر پاکستان گفت که موضوعات مطرح شده را بصورت جدی تعقیب نموده و برای حل مشکلات موجود در این راستان سعی و تلاش جدی وهمه جانبه خواهد کرد.

سید ابرار حسین در مورد رسیدگی به حل مشکل بورسیه های تحصیلی آن کشور به جوانان افغان اظهار داشت که قرار است با راه اندازی امتحان کانکور و انتخاب جوانان ممتاز به این معضل نیز رسیدگی صورت گیرد.

اسلام آباد

افغانستان

پاکستان

دیپلومات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed