چین 58 میلیون دالر در بخش معارف کمک می کند

۱۰ قوس ۱۳۹۴

d70ac_IMG_0652-890x395_cکشور چین برای ساخت یک مرکز آموزشی “انستیتوت مسلکی” و سایر خدمات به معارف افغانستان، ۵۸ میلیون دالر امریکایی کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بر اساس تفاهم انجام شده میان چین و افغانستان، یک مرکز آموزشی به ارزش ۳۴٫۶ میلیون دالر به مساحت موازی ۱۵۰۰۰ مترمربع زمین ساخته می شود.

همچنین چنین متعهد است که ۲۳٫۴ میلیون دالر دیگر را در سایر بخش های معارف تحت رهبری وزارت معارف کشور کمک کند.

ساختمان این انستیتوت دارای ۶۵ اتاق درسی، با ظرفیت اضافه از ۱۷۰۰ محصل در یک وقت درسی، سه باب لابراتوار کمپیوتر، خوابگاه به ظرفیت ۱۰۵ تن، ۲۵ اتاق اداری، خوابگاه دختران و پسران به صورت جداگانه، یک محراب مسجد همراه با تالار بزرگ کنفرانس و کتابخانه خواهد بود.

اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف می گوید که همکاری های حاضر در عرصه معارف حایز اهمیت بوده و افغانستان در پروسه بازسازی و نوسازی قرار دارد نیاز بیشتر به کار گران ماهر و متخصصین تحصیل کرده دارد، و عطف توجه به بسط و توسعه مراکز تعلیمات تخنیکی و حرفه ای در مرکز و ولایات از اولویت های وزارت معارف می باشد.

بلخی با قدردانی از کمک های جهانی به ویژه کشور چین در بخش معارف به منظور بهبود کمی و کیفی سیستم تعلیم و تربیه در کشور خواهان هرچه بیشتر کمک ها و حمایت جمهوری خلق چین شدند.

نماینده کشور چین نیز با توجه به ضرورت های مارکیت کار در افغانستان و تربیه کادرهای مسلکی به تعهد کشور متبوعش تأکید نموده و وعده هر گونه کمک و همکاری را سپرده و وعده نمود که استادان این انستیتوت را در کشورش آموزش های تخنیکی و حرفه ای خواهند آموخت.

تعلیمات،

چین،

کمک،

معارف،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed