چین ۱۰ هزار واحد اپارتمان رهایشی در کابل می سازد

سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازیوزارت امور شهرسازی افغانستان اعلام کرد که کشور چین ده هزار واحد اپارتمان رهایشی در شهر کابل می سازد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این ده هزار واحد اپارتمان رهایشی از کمک های اقتصادی چین بدون بازپرداخت در کابل ساخته می شود.

سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی افغانستان گفته است که پس از کمک های شوروی سابق در بخش خانه سازی در کشور، این دومین پروژه بزرگ خانه سازی در افغانستان خواهد بود.

او گفته است که با ساخت این اپارتانها تعدادی زیادی از مستحقین و کارمندان دولت که بدون سرپناه اند، صاحب خانه دایمی شوند.

به گفت وزیر شهرسازی، این واحدهای رهایشی در مساحت کم، با قیمت ارزان و اقساط دراز مدت برای آن عده از کارمندان دولتی که تا اکنون خانه و یا اپارتمان رهایشی دایمی از خود ندارند، توزیع خواهد شد.

نادری می افزاید: این پروژه گامی بزرگی برای نهادینه شدن مفهوم ساخت “خانه قابل استطاعت” در افغانستان بوده و راه اندازی پروژه های رهایشی ارزان قیمت می تواند مشکلات بی سرپناهی را در کشور رفع کند و یکی از شاخصه های خوب رشد اقتصادی برای قشر متوسط جامعه است.

سید سعادت منصور نادری می گوید که در یک دهه گذشته بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دالر در بخش های مختلف به مصرف رسیده که هیچ تاثیری مستقیمی روی زندگی قشر غریب و بدون سرپناه نداشته است.

با باور وی، ساخت ده هزار باب واحد مسکونی از سوی کشور چین هدیه ی بزرگ و به یادماندنی برای شهروندان افغانستان خواهد بود.

آقای نادری افزوده است که اکنون جوانان پس از ازدواج به دلیل گران بودن خانه های رهایشی و نبود سیستم رهنی در کشور، نمی توانند مالک واحد مستقل مسکونی شوند، اما وزارت شهرسازی افغانستان در نظر دارد تا با همکاری نهادهای دیگر، سیستم ایجاد خانه های ارزان قیمت را در اقساط دراز مدت فراهم نماید تا متقاضیان بتوانند بدون انباشت سرمایه قبلی، قسمتی از معاش شانرا برای پرداخت اقساط خانه تخصیص داده مالک سرپناه دایمی شوند.