چین و افغانستان تلاش می کنند تا تروریسم را از بین ببرند

۱۹ عقرب ۱۳۹۴

12226836_10207397244865334_696891134_nدینگ شیجون نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان، در دیدار با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشورمان در کابل گفته است که افغانستان یک شریک مهم چین است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دینگ شیجون تاکید کرده است که چین مشترکاً با افغانستان تلاش می کند تا تروریسم را در منطقه از بین ببرد و در زمینه برقراری صلح پایدار و انکشاف اقتصادی افغانستان در کار نماید.

نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان، نقش افغانستان را در راستای بهبود وضعیت امنیتی منطقه مهم دانست.

همچنین رئیس جمهور غنی از کمک های چین به افغانستان در عرصه های مختلف تشکری کرده و تلاش های آن کشور را راستای ترقی و پیشرفت و برقراری امنیت در افغانستان و منطقه ستایش کرد.

رئیس جمهور گفت که صلح باعزت و پایدار نیاز اساسی افغانستان است و صلح در افغانستان دو بعد دارد، یکی صلح با پاکستان و دوم با طالبان.

آقای غنی خاطر نشان کرد که حکومت پاکستان باید علیه گروه های تروریستی که در مقابل مردم افغانستان اعلان جنگ می کنند، اقدام کند و با این کار همکاری و صداقت خویش را در مبارزه با تروریسم و تامین صلح پایدار در افغانستان، نشان دهد.

رئیس جمهور کشور، تروریسم را تهدید مشترک برای افغانستان، پاکستان و منطقه دانست و بر مبارزه مشترک و صادقانه بخاطر از بین بردن این پدیده شوم تاکید کرد.

افغانستان،

چین،

صلح،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed