چین: اتحاد کشورهای آسیای مرکزی مشتی کوبنده  بر دهن آمریکا

۶ اسد ۱۳۹۷

دبیر کل انجمن چین و اعراب گفته اند کشورها باید برای مبازره با سلطه ظالمانه آمریکا با هم متحد شوند به ویژه ایران، چین و اعراب روابط خود را تقویت کنند و در برابر هژمونی آمریکا بی استند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، چن شین خویی دبیر کل انجمن چین امرزو شنبه 6 اسد در گفتگو با رسانه ها گفت چین با کشورهای عربی و ایران روابط تنگاتنگ و وسیع دارد و با وجود این رابطه ها از هم دیگر تاثیر پذیراند.

اوعلاوه کرد نقض قوانین و بیرون شدن آمریکا از برجام را سلطه جویی این کشور عنوان کرده گفت کاخ سفید راهبرد یکجانبه دارد ومیتواند برای منطقه و جهان خطر آفرین باشد.

این مقام چینی اضافه کرد آمریکا می خواهد با وجود اعمال تحریم ها بر ایران کشور های تجاری در تعامل با ایران را نیز از لحاظ اقتصادی با تهدید و وضع تعارفه های سنگین تضعیف کند  و مقابله این هدف شوم آمریکا نیازمند همکاری همه جانبه و اتحاد همه ما است.
در عین حال معاون بنیاد صلح وتوسعه خاورمیانه در چین اظهار داشت تا زمانیکه چین کشور های اعراب وایران روابط مستحکم پایدار و رو به بهبود داشته باشد میتوانند با همدیگر در کشور های خاورمیانه همکاری کنند و با برتری طلبی آمریکا مقابله کنند.
قابل یاد آوری است که این مقام چینی با اشاره به قدرت این کشورها گفت که چین و کشورهای شامل خاورمیانه با اتحاد و سرمایه گذاری ها در مناطق اعراب نیشین و سایر نقاط نفوذ آمریکا در منطقه را کاهش دهند.

 


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.