چپاول دسته جمعی پول معارف دایکندی

13045387_985675048175633_2079203797_nشماری از روسا و کارمندان اداره های دولتی ولایت دایکندی، به صورت دسته جمعی، پول ریاست معارف این ولایت را حیف و میل کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به همین منظور یازده تن از کارمندان ریاست معارف و مستوفیت ولایت دایکندی به دادستانی این ولایت معرفی شده اند.

ابوبکر صدیقی، رئیس دادگاه ابتدایی ولایت دایکندی می گوید که رئیس معارف و مستوفی این ولایت در حیف و میل و سرقت بیش از ۱۰ میلیون افغانی پول ریاست معارف دخیل هستند.

به گفته وی، محمد علی واثق رییس معارف این ولایت که بیش از شش میلیون افغانی را حیف و میل کرده به ده سال زندان محکوم شده است.

رییس دادگاه ولایت دایکندی می‌گوید که آمر مالی و اداری ریاست معارف و مستوفی ولایت دایکندی نیز در جمع افراد معرفی شده به سارنوالی هستند.

به گفته صدیقی در کنار سرقت شش میلیون افغانی، در نتیجه ارزیابی ها مشخص شده است که ۱۲ میلیون افغانی دیگر نیز از هزینه ریاست معارف دایکندی حیف و میل شده است.

با تلاش فراوان موفق به گرفتن نظر رئیس معارف و والی ولایت دایکندی نشدیم، بر اساس کوشش های انجام شده، مشخص شد که معصومه مرادی والی دایکندی زمانی که با موضوعی خبر روبرو می شود، در جلسات مختلف حضور یافته و این جلسات نیز تا شب ادامه می یابد.

حیف و میل شدن پول ریاست معارف در ولایت دایکندی در حالی صورت می گیرد که بحث معلم ها و مکاتب خیالی در معارف کشور از چندی به این سو پررنگ تر شده است.