چهار گروه از مخالفین درننگرهار به پروسه صلح پیوستند

۶ عقرب ۱۳۹۲

ریاست عمومی امنیت ملی از پیوستن چهار گروه از مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح  در ولایت ننگرهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد که شمار آنان به 30 تن می رسد با سعی وتلاش مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی ننگرهار ازجنگ و برادر کشی دست کشیده و به پروسه صلح پیوستند.

این افراد از مدتها بدینسو در مربوطات ولسوالی های اچین ونازیان ولایت ننگرهار مصروف فعالیت های ضد دولتی و مسلحانه بودند، اما با درک حقانیت صلح از مخالفت و مخاصمت دست برداشته هماره با سلاح داشته شان به پروسه صلح پیوسته اند.

آنان به دولت وعده سپردند که منبعد از هیچ نوع سعی و تلاش در تامین صلح و ثبات در مناطق خویش دریغ نورزیده و به زندگی صلح آمیز شان ادامه خواهند داد.

براساس گزارشها با پیوستن این افراد، فعالیت های متعدد تروریستی و تخریبی دشمنان صلح و ثبات درولایت ننگرهار کاسته شده است.

امنیت ملی

پورسه صلح

پیوستن

مخالفین

ننگرهار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.