چهار کودک افغان در آب های ترکیه غرق شدند

اااانیروهای دریایی ترکیه اعلام کرده است که یک کشتی حامل پناهجویان افغانستانی  و سوریایی در سواحل آب های این کشور غرق شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این رویداد روز جمعه اتفاق افتاده و کشتی حامل ۵۵ پناهجوی افغان و سوریایی که از ترکیه به طرف جزیره لیسبون در حرکت بود با شدت امواج بلند آب غرق شده است.

براساس گزارشها در این رویداد چهار کودک پناهجوی افغان نیز جان باخته و شماری هم زخمی شده اند.

این کشتی حامل ۵۵ پناهجوی سوریایی و افغانستانی روز جمعه در اثر باد تند و امواج بلند آب در بحیرۀ آژه غرق شده و نیرو های ساحلی ترکیه، گفته اند که تا کنون اجساد چهار کودک افغان را از آب بیرون کشیده اند.

ترکیه، از آغاز جنگ های داخلی در سوریه تا حال حدود ۲،۲ میلیون آواره را در خاک خود راه داده است، در این میان به یک نقطۀ اساسی ترازنزیتی مبدل شده است که پناهجویان کشور های درگیر منازعه برای رسیدن به یک زندگی آرام تلاش می کنند از طریق آن خود را به اروپا برسانند.

ترکیه و اتحادیۀ اروپا اساساً روی یک طرح عملی در رابطه با مشکل پناهجویان توافق کرده و قرار است روز یکشنبه به تصویب برسد.

با این طرح اتحادیۀ اروپا درنظر دارد که در بدل کمک انقره برای مهار مشکل پناهجویان به این کشور کمک مالی کند و همچنان به شهروندان ترکیه رفت و آمد بدون ویزا به اتحادیۀ اروپا را اجازه بدهد.