چهار قرارداد، ۱/۶ میلیارد افغانی

مجلس تدارکاات ملی 18 ثور 1395 (1)کمیسیون تدارکات ملی، ۴ قرارداد به ارزش مجموعی حدود ۱.۶ میلیارد افغانی را تصویب کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، این چهار قرارداد شامل پروژه دیزاین و بازسازی دستگاه تولید برق (مایکروهایدل) در منطقه چک ولایت میدان وردک، تدارک وسایط مختلف النوع برای تصدی ذغال سنگ ولایت بغلان، مواد اعاشوی د آریانا افغان هوایی شرکت و مواد محروقاتی قطعات و جزوتام ‌های مرکزی و ساحوی اردوی ملی می باشد.

در خبرنامه آمده است که ارزش مجموعی این قراردادها حدود یک اعشاریه شش میلیارد افغانی است.

رئیس جمهور غنی در این جلسه به وزارت انرژی و آب دستور داده که در زمینۀ تطبیق پروژه تولید برق ولایت میدان وردک و کیفیت کار آن، از فعالیت شرکت تطبیق کننده بگونۀ دوامدار نظارت نماید.

کمیسیون تدارکات ملی گزارش وزارت صحت عامه در خصوص وضعیت پروژه‌های ساختمانی شفاخانه ‌های دولتی کابل و ولایات را مورد بررسی قرار داده که در نتیجه هیئتی متشکل از وزارت صحت عامه، وزارت مالیه و اداره تدارکات ملی تحت ریاست وزیر اقتصاد توظیف گردید، تا موضوع را بصورت همه جانبه بررسی نموده و گزارش آنرا به این کمیسیون ارایه نماید.

کمیسیون تدارکات ملی از ابتدای فعالیت خود، شمار زیادی از قراردادها به ویژه قراردادهای مربوط به وزارت دفاع ملی را باطل کرده و در بسیاری از قراردادهای دیگر نیز صرفه جویی کرده است.