چهار عضو یک خانواده به شکل مرموز در کابل کشته شدند

۱۹ حوت ۱۳۹۸

پولیس کابل می گوید که چهار عضو یک خانواده در حوزه هشتم پایتخت به صورت مرموز به قتل رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شام دیروز شماری از افراد مسلح بر یک منزل در منطقه «قلعه برقی» در حوزه هشتم حمله کردند.

پولیس کابل گفته است که در این حمله، چهار عضو یک فامیل به قتل رسیده است.

گفته می شود که از این منزل سرقت صورت نگرفته؛ اما پولیس می گوید که اجساد کشته شده ها برای بررسی بیشتر به طب عدلی منتقل شده است.

سرقت

قتل

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.