چهار عضو گروه داعش در ولسوالی پغمان کابل بازداشت شد

امنیت ملی 2ماموران ریاست عمومی امنیت ملی طی عملیات  ویژه چهار تن از اعضای گروه تروریستی داعش را در ولسوالی پغمان ولایت کابل بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد توسط رفیع الله فرمانده بیست نفری گروه داعش از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به منظور انجام حملات ترورستی به ولسوالی پغمان کابل فرستاده شده بودند.

  نثار احمد مشهور به امید فرزند یار محمد، نبی الله مشهور به یمان فرزند احمد میر، عبید الله مشهور به اسمعیل فرزند میرویس و سید سهیل فرزند سید احسان از جمله بازداشت شدها هستند.

افراد بازداشت شده به  دستور گروه داعش یک حلقه بمب خود ساخت بشکه یی را در زیر پلچک واقع قریه زرشخ ولسوالی پغمان جابجا نموده بودند تا بالای موتر عامل قوماندان شیرآغا منفجر نمایند که قبل از رسیدن به هدف باالفعل بازداشت شدند.

این افراد در جریان تحقیقات به عضویت در گروه تروریستی داعش اعتراف نموده اند.