اسد ۱۸, ۱۳۹۹

چهارمین نشست گروه به اضافه هفت در کابل برگزار می شود

وزارت-امور-خارجه-افغانستانوزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که چهارمین نشست سالانه وزراى “گروه به اضافۀ هفت” در کابل برگزار می شود و دولت افغانستان در حال حاضر آمادگی خود را می گیرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرار است چهارمین جلسه سالانه «گروه به اضافه هفت»، برای دو روز و در روز های چهارم و پنجم ماه حمل ۱۳۹۵ در کابل برگزار گردد.

این نشست به منظور بررسی پیشرفت ها و چالش هاى موجود میان ۲۰ کشور فقیر مواجه با بحران و متأثر از جنگ، برگزار می شود.

گروه (g7plus) در سال ۲۰۱۰ میلادی، توسط ۷ کشور پسابحران به شمول افغانستان، به حیث یک میکانیزم مشورتی در قبال پالیسی های توسعوی جهانی، میان کشورهایی که با بحران و ناپایداری مواجه اند، در کشور تیمور شرقی تأسیس شد. اکنون تعداد اعضای آن به ۲۰ کشور افزایش یافته است.

در خبرنامه وزارت امور خارجه آمده قرار است که همچنان این نشست، فرصت بسیار خوبی را برای جلب حمایت کشورهای تمویل کننده به افغانستان در چارچوب منشور این گروه فراهم خواهد ساخت.”

وزارت امورخارجه تاکید کرده است که در هماهنگی و همکاری با وزارت مالیه و سکرتریت گروه به اضافه هفت مقیم تیمور شرقی، برای تدویر موفقانه این نشست آمادگی میگیرد.

در خبرنامه افزوده شده که این گروه تحت شعار “وداع با بحران و استقبال از توسعه”چارچوب های مشارکتی را با بسیاری ازسازمانهای بین المللی به شمول گروه بانک جهانی، مؤسسات ملل متحد و نهادهای تحقیقاتی ایجاد نموده تا درمسائل حساس مربوط به پالیسی های توسعوی در کشورهای متاثر از بحران موقف گیری واحد داشته باشد.

اهداف این گروه، تلاش در راستای برقراری مناسبات بهتر با تمام کشورهای کمک کننده و کمک گیرنده و انسجام موثر این کمک ها مى­باشد تا در زمینۀ خودکفایی، ایجاد ثبات، تامین صلح، پروسه دولت سازی خوب و در نهایت تا رسیدن به ثبات پایدار در کشورهای متاثر از جنگ، اقدامات همآهنگ انجام گیرد.

گفتنی است نشست هاى قبلی سالانه گروه متذکره، به ترتیب در کشورهای تیمورشرقی، سودان جنوبی، هائیتی و توگو دایر شده است.