چند شفاخانه به دلیل نبود کادر های مسلکی در کشور از فعالیت باز مانده

نشریۀ نشنل امارات متحده عربی در گزارشی نوشته است، ساختمان یک شفاخانه که به هزینه شش میلیون دالر به کمک امارات متحده عربی در کابل ساخته شده  به دلیل عدم توانایی کارکنان در بخش تجهیزات پیشرفته طبی مسدود شده اشت.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دروازۀ چند شفاخانۀ مجهز و آماده در نقاط مختلف افغانستان به خاطر نبود توانایی کاری و بودجۀ ناکافی در حالی به روی افغان ها بسته است که نیازمندی های طبی در این کشور، به ویژه بین کودکان و مادران مبرم می باشد.
نشریه نشنل امارات می نوسید، شفاخانۀ صد بستر “طفل و مادر” که از سال ۲۰۱۰ به این طرف آمادۀ کار می باشد  اما با وجود مصرف چند میلیون دالر توسط بنیاد کمک رسان زاید، هیچ کسی از آن بهره نمی برد.
با این حال کنشکا ترکستانی سخنگوی وزارت صحت عامۀ کشور با رد گزارش نشریه نشنل امارات گفته است که این شفاخانه (صد بستر طفل و مادر)  پس از تکمیل شدن ساختمان آن تا کنون به دولت افغانستان سپرده نشده است.
به گفته وی،  این شفاخانه از نظر وزارت صحت افغانستان تکمیل نگردیده و تیم تخنیکی وزارت صحت کشور به صورت رسمی یافته هایی را در مورد این کاستی ها به جانب امارات متحده عربی ارایه کرده است.
این یگانه شفاخانه یی نیست که پس از تکمیل کار ساختمانی و فراهم شدن لوازم به بهره برداری سپرده نشده است.
هیات مفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، نیز گزارش داده که دو شفاخانه یی که به مصرف هجده و نیم میلیون دالر از طرف ایالات متحده در ولایات پکتیا و پکتیکا و شفاخانۀ جمهوریت به کمک کشور چین در کابل ساخته شده اند کاملا به  چنین سرنوشتی دچار است و از آن استفاده نمی شود.
گفته می شود در این شفاخانه ها تجهیزات و لوازم پیشرفته ای طبی عیار شده اما به دلیل نبود داکتران متخصص و کارد های مسلکی از آن کار گرفته نمی شود و یکی از نمونه های آن شفاخانه جمهوریت در مرکز شهر کابل است که با هزینه هنگفت کشور چین ساخته شده است.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *