چرا سه معین وزارت امور داخله ممنوع الخروج شدند؟

۱۳ جدی ۱۳۹۵

سه معین وزارت امور داخله به دلیل دست داشتن در تدارکات و قراردادهای معینیت محافظت عامه این وزارت دست داشتند از سوی رئیس جمهور ممنوع الخروج شدند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این افراد در بین سال های 1391 تا 1394 به حیث معین محافظت عامه وزارت امور داخله وظیفه داشتند.

به گفته وی، مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصری به دلیل دست داشتن در تداراکات و قراردادهای وظیفه شان از سوی رئیس جمهور تا زمان تکمیل پرونده هایشان ممنوع الخروج شده اند.

بر اساس فرمان رئیس جمهور، این افراد تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار گرفته و پرونده هایشان نیز به صورت جدی از سوی دادستانی کل مورد بررسی قرار می گیرد.

در عین حال، سخنگوی دادستانی کل اظهار داشت، هیئت های موظف که پرونده این افراد را بررسی کرده اند به دادستانی کل آمده و کارهای ابتدایی رسیده گی به پرونده آنها آغاز می شود.

رسولی گفت جزئیات بیشتر بعد از گفتگو با هیئت های یادشده در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که گفته می شود رئیس جمهور غنی بر برکناری افرادی که در طول ده سال گذشته در بخش تدارکات وظیفه داشته اند تاکید کرده است.

پتنگ

جمال ناصری

جمیل جنبش

معین محاظفت عامه

وزارت امور داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.