چاپ 12/2 میلیون جلد کتاب برای معارف

۱۸ جدی ۱۳۹۷

وزارت معارف تا چهار ماه دیگر 12/2 میلیون جلد کتاب را چاپ و به مکاتب مختلف در سرتاسر کشور توزیع خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت معارف با نشر خبرنامه ای امروز (18جدی) خبر داده این نهاد قرارداد چاپ 12/2 میلیون جلد کتب درسی را با یک کمپنی چاپی داخلی امضا کرد.

طبق خبرنامه، محمد میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف گفته است که این کتابها از صنف اول الی صنف ششم می باشد و در جریان 4 ماه چاپ و به مکاتب توزیع می شود.

بر بنیاد خبرنامه، هزینه چاپ و توزیع این کتاب در سرتاسر کشورها مبلغ 382 میلیون و 183 هزار و 772 افغانی بر آورد شده است و مسوولیت توزیع آن نیز به دوش شرکت چاپ می باشد.

از سویی هم سرپرست وزارت معارف گفت که به منظور رفع مشکل کمبود کتب درسی برای پنج سال آینده، کمک ۷۵ میلیون دالری اداره انکشافی ایالات متحده امریکا را به دست آورده که طبق برنامه مشخص به مصرف خواهد رسید.

در خبرنامه آمده است که با استفاده از کمک یاد شده، قرار داد چاپ و توزیع 37 میلیون جلد کتاب دیگر در آینده نزدیک به امضا خواهد رسید.

این در حالی است که همه ساله شمار زیادی از دانش آموزان مکاتب دولتی با مشکل کمبود کتاب های درسی رو برو اند و از این مسئله شکایت دارند.

افغانستان

کتاب

معارف


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.