پیچیده گی های صلح با طالبان!

B186BD17-3EA9-40BB-814F-405900B1E13B_mw800_mh600_sخبر نشر مرگ ملاعمر اولین تاثیرات خود را بالای گفتگوهای صلح به شکلی گذاشت که دور دوم این گفتگوها را برای یک تاریخ نامعلوم به تعویق انداخت.

گرفتار شدن طالبان به کارهای داخلی، تعیین رهبری و جانشین برای ملاعمر، آنها را مصروف کرده و باعث شد تا دور دوم گفتگوها به تعویق بیافتد.

در همین حاجی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی، در گفتگوی ویژه با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که نشر خبر مرگ رهبران طالبان از جمله ملامحمد عمر، بالای گفتگوهای صلح تاثیرگذار است.

محقق اظهار داشت که پاکستان بعد از نشر خبر مرگ ملا عمر به دولت افغانستان اطلاع داد که گفتگوهای صلح تا بعد از تعیین رهبر طالبان و آماده گی آنها برای این گفتگوها به تعویق خواهد افتاد.

وی اظهار داشت که پروسه صلح از سوی جامعه جهانی تاکید شده و دولت های افغانستان و پاکستان نیز آن را جدی گرفته اند؛ اما این موضوع با پیچیده گی هایی نیز روبرو است.

به باور معاون دوم ریاست اجرائیه، اینکه طالبان دیگر حرف اول را در بین مخالفان مسلح دولت در افغانستان زده نمی توانند از جمله پیچیده گی های گفتگوهای صلح است؛ چون حالا داعش در صدد تصفیه کردن طالبان است و با پیوستن حکمتیار به داعش، کفه ترازو به سمت داعش سنگینی می کند.

محمد محقق افزود که حالا اوضاع پیچیده شده و معلوم نیست که مذاکرات با چه میکانیزمی پیش برده خواهد شد و آیا دیگر «اضلاع» مخالفین آماده مذاکره هستند یا نه؟

به گفته موصوف، حال و با شرایط فعلی معلوم نیست طالبان چقدر می توانند بالای پروسه صلح تاثیرگذار باشد و هنوزهم پیچیده گی هایی در پروسه صلح وجود دارد که هنوز باز نشده است.

از سویی هم، وحید مژده، کارشناس مسایل سیاسی و آگاه با مسایل طالبان در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت؛ طالبانی که در نشست های ارومچی و اسلام آباد حضور داشتند از کسانی نبودند که با ملاعمر رابطه داشته باشند، بلکه کسانی بودند که پیش از این از طالبان جدا شده بودند.

به باور وی، وقتی که دولت افغانستان بالای پاکستان و طالبان فشار آورد که باید نماینده گان با صلاحیت طالبان در گفتگوهای صلح اشتراک داشته باشند، پاکستان با مشکل مواجه شده و تلاشهایشان برای مذاکره با دفتر قطر به جایی نرسید و «ملااختر محمد منصور» خبر مرگ ملاعمر افشا شده و دلیلی شد تا گفتگوها به تعویق بیافتد.

مژده می گوید که در حال حاضر تلاش از سوی پاکستان جریان دارد تا در بین طالبان چند دستگی ایجاد شود.

وی معتقد است که برای رسیدن به یک صلح دایمی و با برنامه، باید با طالبان با صلاحیت گفتگو صورت گیرد و اگر با طالبان بدون صلاحیت گفتگو انجام شود، هیچ نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.

این کارشناس مسایل سیاسی می گوید که برای آوردن طالبان با صلاحیت بر سر میز مذاکره، باید دولت افغانستان مستقیما با طالبان وارد مذاکره شود و اگر به مانند گذاشته دولت افغانستان به پاکستان رجوع کند، بازهم طالبان بی صلاحیت در گفتگوها حاضر خواهند شد.

در حالی که با نشر خبر مرگ ملامحمد عمر، گفتگوهای صلح به تعویق افتاد، حالا باید دید که احتمال خبر مرگ جلال الدین حقانی، رهبر گروه حقانی، چه اثراتی بالای گفتگوها خواهد داشت؟