پیش شرط های طالبان مورد قبول نیست

۵ دلو ۱۳۹۴

منشیمنشحکومت افغانستان هیچ پیش شرطی از سوی طالبان برای گفتگوهای صلح را نمی پذیرد و با آن گروه از طالبان مذاکره میکند که خشونت را کنار بگذارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز (۵دلو) در نشست خبری در کابل اظهار داشت که پیش شرط طالبان برای گفتگوهای صلح مورد قبول مردم هم نیست.

به گفته وی، با گروه هایی گفتگو می شود که خشونت را ترک کرده و اعمال تروریستی را کنار بگذارند و این گفتگوها نیز بر اساس معیارهای بین المللی صورت خواهد گرفت.

هاشمی اظهار داشت که رفع تعزیرات و خروج رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل، شرایط خاصی دارد.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری افزود که حکومت به گفتگوها و مذاکرات چهارجانبه صلح که منجر به پایان خشونت در افغانستان شود با موقف مشخص و با همکاری شرکای بین المللی ادامه می دهد.

از سوی دیگر، سید ظفر هاشمی با رد ادعای اسلام آباد در مورد استفاده هراس افگنان از خاک افغانستان برای حمله های انتحاری در پاکستان تاکید کرد :«به هیچ گروه و یا فردی اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان برای تهدید دیگر کشورها استفاده کند.»

به گفته وی، بخاطر قربانی های مردم افغانستان، حکومت با تروریستان در هر جایی که باشند و بدون تفکیک، مبارزه می کند و در این راه از کشورهای همسایه نیز خواسته می شود که با حکومت کابل همکاری کنند.

این گفته ها در حالی صورت می گیرد که مقام های نظامی پاکستان بعد از حمله بر دانشگاهی در این کشور، ادعا کردند که این حمله از خاک افغانستان طراحی شده بود.

از سویی هم، وی به کمیته گزینش اشاره کرده و اظهار داشت که مردم خواهان اصلاحات در نظام انتخاباتی هستند و حکومت نیز بر این امر تعهد داده که بر آن متعهد است.

به باور هاشمی رد فرمان تقنینی در مورد کمیته گزینش از سوی دو مجلس شورای ملی به این معنی نیست که حکومت به دنبال اصلاحات نباشد.

این در حالی است که ایجاد کمیته گزینش مسوولان کمیسیون های انتخاباتی با واکنش شدید از سوی کمیسیون مستقل انتخابات روبرو شده بود.

اصلاحات،

تروریست،

طالبان

مذاکرات،

هاشمی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed