پیام عیدی حکمتیار: هزاره ها به هیچ کنارکشور پناه گاه نخواهد داشت

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان طی پیام تبریکیه به مناسبت عید سعید فطر قوم هزاره را در مظان اتهام قرار داده است  و چنین نوشته است: بزودی روزی فرا خواهد رسید که”هزاره ها” به هیچ کنارکشور پناه گاه نخواهد داشت.

 به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حکمتیار در قسمت دیگر این پیام خویش چنین نوشته است آنانی که به زور امریکایی ها مستی می کنند، بزودی زمین ها و قریه های شان را در شمال، جنوب، شرق و مرکز کشور از دست خواهندداد.

در این پیام تاکید شده که قوای خاص جنایت کار از هزاره ها در افغانستان تشکیل شده است.

گلبدین حکمتیار در پیام تبریکی خود به مناسبت عید سعید فطربیشتر متن پیامش را به هزاره ها اختصاص داده و آنان را به مسایل چند متهم وشدیداً تهدید کرده است.

در بخش دیگر این پیام آمده است، جنگانیدن قوم های برادر تحت نام اکثریت واقلیت ها، فتنه ها را برانگیختن، به اقلیت ها به ادارات ملکی و نظامی حصه زیاد دادن و اقتدار به گونه کامل در اختیار شان قرار گرفت، اکثریت مطلق جامعه را از حقوق و مقام عادلانه خودش محروم و تشویق کردن به ساختن ولایت های مستقل برای اقلیت ها، گماشتن والیان به تبع خودی اقلیت ها و انتقال صلاحیت و سیع به آنان، تلاش های مشابه به این و آن هدف انجام شده اند که وحدت ملی افغان ها را از بین ببرند و جلوگیری از یک حکومت قوی مرکزی شود.

در ادامه این پیام آمده است که موسسات نشراتی، صوتی و تصویری در دست یک چند حلقه مزدورقرار گرفته است، هم اکنون بلخ، بامیان و دایکندی مانند ایالت های مستقل اند، دایکندی از نظر نفوس کمتر از بیساری از ولسوالی جنوب کشور است اما دالر های ایران و افراد منصوب به امریکایی ها در ارگ را مجبور به این کرد که به گونه ولایت قبول شود.

اختیار اداره های ملکی و نظامی هزاره جات به هزاره ها سپرده شده والی ها قومندانها، مامورین ملکی نیروهای امنیتی و مکاتب دانشگاه ها، همهٔ قاضی ها در اخیتار قوم هزاره است و به غیر از شیعه در آن جا کسی دیده نمی شود، گروه های تحت الحمایه امریکا ها تشویق به این شده که زمین های پشتون ها را غصب کند، آنان را اجازه ندهند که به مناطق خود برگردند و بروند و زمین ها خود را تصاحب کنند.

در این پیام آمده است که کوچی ها را نمی گذارند تا به “مینه” ها و علفزار های خود بروند، این کوچی های مظلوم از سوی نیروهای امنیتی حملات زده می شوند و آنان را از منطقه می رانند و از سوی نظامیان که درشی های پولیس و اردو را به تن کرده اند.

نیروهای خاص امریکایی که در میدان وردک جنایات وحشی یانه شان تمام جهان را تکان داد از همین ملیشه های هزاره جور شده اند وکرزی را مجبور به این کرد که بگوید در یک هفته باید این نیروهای خارج شوند وزارت دفاع امر کرد که آنان را خلع سلاح کند اما این فقط “فیرهای دهن” بود.

کسانی که به زور امریکایی ها مستی می کنند باید بدانند که “انتهای شان بسیار عبرت ناک می باشد” و آن روز فرا خواهد رسید که افغانها مظلوم برای به دست آوردن حقوق غصب شده شان کمر همت خواهند بست در آن زمان این ظالمان و غاصبین که بزور بیگانه ها مست هستند نه تنها در شرق غرب، جنوب و مرکز کشور زمین ها قریه ها و شهرک های نوساخته از دست می دهند، بلکه در هیچ کنار کشور پناه گاه نخواهد یافت.

 بعضی ها به ایران خواهد گریخت و ایرانی ها هم همان اعمال را همراه شان خواهد کرد که دیروز همراه شان کرده بود در هیچ کشوری جهان با مهاجر انقدر سلوک وحشی، بی رحمانه صورت نگرفته که مثلکه در ایران با هزاره ها شده است.

Author

About Author

36 thoughts on “پیام عیدی حکمتیار: هزاره ها به هیچ کنارکشور پناه گاه نخواهد داشت

 1. جند توصیه به راکتیار(حکمتیار)بکنم.
  ۱;این آرزوی خودرا باید به گور ببرد.
  ۲;این که کدام قوم همیشه نفاق اندازی،ایجادرعب ووحشت،قتل,جنایت،مزدوری بیگانه گان و وطن فروشی می کند به دنیا عیان وآشکاراست.
  ۳:مدنی ترین وصلح جوترین قوم،قوم هزاره است.
  ۴:کوچی های شریف را که شما می گویید،خلاف مدنیت هستند وهمیشه درچوروچپاول،غارت،تجاوز،وحشی گری مشهوربوده هستند.
  ۵:دیگراینکه این دوره عبدالرحمان خان شان نیست که هرغلطی خواست بکند و…….

 2. این نوع تبصره از ادرس حکمتیار بنام هزاره ها تنها یک توطیه بیش نیست .
  چون بیاد دارم که در آخرین لحظات جنگ ها و محاصره کابل نیز همین حکمتیار بود که بالای رهبر حزب وحدت صدا کرد تا از طریق حزب اسلامی از چهار آسیا پناه برده و بیرون شوند اما کسانی کنار مزاری بودند که مشوره نادرست دادند و از رفتن با حکمتیار منکرش ساختند .

 3. این نوع تبصره از ادرس حکمتیار بنام هزاره ها تنها یک توطیه بیش نیست .
  چون بیاد دارم که در آخرین لحظات جنگ ها و محاصره کابل نیز همین حکمتیار بود که بالای رهبر حزب وحدت صدا کرد تا از طریق حزب اسلامی از چهار آسیا پناه برده و بیرون شوند اما کسانی کنار مزاری بودند که مشوره نادرست دادند و از رفتن با حکمتیار منکرش ساختند .

 4. اگر خنجر بشانی سر رای مو تناب بسته کنی دردست وپای مو
  مو زولانه آهنی را شکستی ای کارشده بازی بچکیچای مو!
  چرا باید ترسید؟ از چه باید ترسید؟ وازکه باید ترسید ؟
  آزادمنشی غرور وسربلندی هزاره ها را کسی درطول تاریخ شکستانده نتوانسته است!
  ما حکمتیار را با راکت اش هم دیدیم ودرمقابل راکت وتفنگ اش قد راست استاده بودیم وخم به ابرونیاوردیم
  حال درمیدان قلم وسیاست نیز از حق خود دفاع می کنیم و خدا داریم
  قابل تشویش نیست برادر عزیر.
  حکمتیار چه که صدها تا مثل این ها را ما سپری کرده ایم
  نکته مهم تر دیگه این که ما آن آدم های سابق نیستیم !!!!

 5. خدای هزاره ها گلبدین نیست که هر وقت خواست یک قوم را به کلی نابود. اگر خداوند من هزاره را دوست داشت آب از آب تکان نمی خورد. در مورد گلبدین حکمتیار باید بگم که پرخوری زیاد کرده باد شکمش را خالی میکنه. به جای که هزاره را تهدید می به خودت برس کثافت و نجسی های بدن تو پاک کن تا سر عقل بیایی. تا از عقلت حد اقل استفاده را بتوانی و آنوقت شاید بفهمی که حق باکیست. و من الله توفیق. قربانعلی سخیزاده.

 6. بسا جای افتخاراست کسی که هزاره را اقلیت وبادیه نشین می خواند امروز خود به سوتوح امده اعترافات دوروغین سالهای قبل خود رامیکند دیرنخواهد شدکه غلتیهای تازه اش دوباره کریبانش راخواهددرید.واین ارمان شومشرا به قبرستان خواهدبرد.حکمتیار سک ضعیف شده است که دندان بردهن ندارد.برای هزاره ها هزارهها مقاومت٢٠٠ ،ساله دارد.بااین عف زدن ها بیم ندارد.دیر نخواشد که خودش به محکمه صهرای کشانده خواهد شد…

 7. این همه تبلیغات دشمنان صلح افغانستان است همه رهبران در جنگ مردم بیچاره را کشتن کدامش نکشت
  هزاره تاجک پشتون ازبک حتا عرب ها پاکستانئ ها آمدن و کشتن چور کردن زنا کردن خانه ها را ویران کردن کدامش نکرد
  حال وفت آن است وطن را حور کنیم بعد این حرف ها را بزنیم صبر کنید

 8. یک مثل است که میگن : دست پیش را بگیر که پس نمانی.
  یکی از کسانی که در طول تاریخ معاصر کشور جنایات زیاد بشری مرتکب شده خود شخص لعین جنایت یار است. دولت فاسد است که با چنین جانی ها از در صلح پیش میرود. اینان باید به دار مجازات آویخته شوند. در جواب جنایت یار باید بگویم که این خواابشان را به گور خواهند برد که هزاره ها در هیچ کنار کشور جای نخواهند داشت.

 9. خوب به حکمتیار دل هم مسوزد چرا او هم مثل خود یک جاسوس مزدور و خاین فکر مکند و مصارف روزمره او طرف پاکستان و ایران تمویل میشود و بخاطر که آمریکا او از لیست تروریستی بکشد دو دانه دختر خود را قربان سیاست کرد و پیش آمریکا ها به مدت یک هر دو دخترش به طور بیست چهارساعت در خدمت آمریکایی بود خوب خارجی از از دختران او سیراب شد بعد پدر او از لیست تروریستی کشید من برای حکمتیار مگویم که اگرغیرت داری و اگر مرد است چرا اولاد ته پیش آمریکا برودی

 10. برای آقای وحشت یار و دهشت یار باید بگویم که این آرزو را باید بگور ببری . تو باید فهمیده باشی که دیگر مرکت از دست هزاره ها خواهد بود

 11. همه میدانیم که این ها تبلغات آی اس آی پاکستان است . پاکستان میخواهد که جنگ قومی را در کشور راه اندازی نماید . اما کور خوانده است که اقوام ساکن در افغانستان هیچگاهی فریب آی اس آی پاکستان را نخورده در برابر هر تجاوز گر و معامله گر مردانه استاده است . مردم بیدار و آگاه افغانستان این گونه دسیسه ها را خوب درک میکند و میداند که این گب ها از آدرس مزدوران آی اس آی پاکستان است .

 12. بت اگر میده مونی از کوتل شیبر بیا
  حالا که پر بور کده یک کمی اس تر بیا

  همان درسی را که از کوتل شیبر گرفتی همان درس را بازهم برای جناب وحشت یار خواهم داد

 13. اول سلام عرصه ادبیات دارم خدمت تمام شما دوستانیکه نطر دادید وبعد خدمت تان عرصه شود اینکه حکمتیار تا بحال پیام بری مردم افغانستان نداشته ونه داده پیامی این رسانه بی فکر ن میدانم که از نفاق انداختن در بین ملت افغانستان چند بوری دال گرفته ویاگرا هم کدام خر پاکستانی است

 14. افغانستان اگر روزی به جایی برسد با زحمت و کوشش هزاره می رسد چون دیگران در طول تاریخ نشان دادند که نمیتوانند .
  هزاره و ازبک و پشتون و تاجیک و شیعه و سنی همه با هم برابر و برادر هستند.به کوری چشم دشمنان افغانستان و وطن فروشان افغانستان را آباد میکنیم.

 15. دوستان حتما اطلاع دارید که حکمتیار تو لیست سیاه آمریکا است و برای سرش هم جایزه گذاشتن…و به امید خدا این خائن تا چند سال دیگه سر به تنش نمیمونه….بگو آمین

 16. این هم بازی زمانه است هروز تاریخ را ورق میزنند و لحظهای تلخ سالها پیش را به روی چشم ما یاداور میشوند ما ملت غیور افغانستان با تمام قوم هایش باهم میسازیم و جدا نمیشویم به امید حق تعالی .

 17. در عجبم که اشغالهایی مثل این احمق که خودش تمام عمر کثیف خود را مزدوری عرب و پاکستانی وایرانی حالا هم غربیها را میکند باچه رویی دیگران را مزدور میخواند…..خانه پاسداران تهران را تو از رهبر ایران گرفتی ما مزدور هستیم بیچاره……سر دخترهایت پیش امریکایها مردوگوی کدی بیغیرت بخاطری که بتانی چند روزی بیشتر نفس بکشی باز توی بیغیرت مییایی یک قوم را به نابودی تهدیت میکنی تو کدام کوس …خونهایی که ریختی بزودی حلقوم کثیفت را خواهد گرفت وبرای همیشه تمام بشریت را ازدست یکی ازسگهای هار روزگار خلاص خواهد کرد انشاالله….خودمونیم چند میگرند…..

 18. هزاره های قومی پر افتخار این سرزمین هزاران سال حکومت کرده است
  تو خودت جاسوس پاکستان هستی که شاید یک سال بعد مریضی که داری به جهنم بروی
  آن روز را خواهی دید که صاحب اصلی این سرزمین بالای این سرزمین حکومت خواهد کرد و انتحار انفجار و ظلم بالای مردم غریب به پایان خواهد رسید

 19. آقای راکتیار این آرزورا به گور ببری
  گرشیرنری بگذرازاین بیشه شیران
  کاغوشته بخون است درین بیشه دلیران

 20. این همه توطئه دشمنان مردم افغانستان است حکمتیار بخاطر عید قربان پیام نواده است. دستگاه جهنمی استخبارات پاکستان isi و سایر دشمنان منطقوی و جهانی مردم افغانستان به این ترتیب با نشر اکاذیب بر ضد یک ملیت باز هم میخواهند جنگ ملیتی و تخم نفاق را در بین مردم افغانستان بکارد و به توکل به خدا ان شاءالله کامیاب نمیشوند و ناکام و سیه روی خواهند.
  ای مردم با شهامت افغانستان وحدت ملی را حفظ کنید و به دشمنان مردم اجازه ندهید که بنام ملیت، مذهب، سمت و منطقه نفاق را در بین ما بوجود بیاورد.
  ان شاءالله دشمنان ما ناکام و سیه روی خواهند شد.

 21. از آدرس حکمتیار چنین حرف ها نا ممکن است در مقابل ملت هزاره اگر تا ریخ مطالعه کنید تنها کسیکه با هزاره ها در گیر نبوده و همیشه ائتلاف داشته حکمتیار است و حزب اسلامی حکمتیار متشکل از تمام اقشار کشور بوده که تعداد زیاد از نخبگان هزاره عضویت این حزب را دارد.
  به امید یک صلح دایمی وحدت ملی و محو شدن تمام شیطان صفتانیکه آتش جنگ را تحت نام ملیت گرایی ،مذهبی وسمتی شعله ور ساخته و زمینه حضور دشمنان را مساعد میسازند.

 22. اگر ازکابل ویا قندهاریم همه گی یک براریم . هزره واوزبیک بیرارمه پشتون هم شریک وکوه بارمه
  به لحاظ خداوند وطن همه ما وشما است زیر بار تبلیغات دشمن مردم ووطن نرویم فرصت را برای فرصت طلبان مساعد نسازیم .یک دست شویم تا وطن ومردم خود را از این سردرگمی رها نمایم .
  تفاوت درنژاد وسیاه وسفید حکمت الهی است نه تبعیض هرکه تبعیض کند لعنت خدا بران .

 23. گوه نخور مادرسگ پشتون انتحاری کسکش زاده کیر توکوس مادرت.خواهرت.زنت.کسکش زاده وقتی مردم میکشی هیچی نیست.از اول تا اخر قومت حرام زادههایی مثل تو تولید کنند افغانستان که هیچ کل جهان ارام نمیشه

 24. مهم نیست که این بیانیه یا پیام واقعا از آدرس حکمتیار صادر شده است یا نه.
  بزرگترین رویای حاکمین افغانستان اما این است.
  از دوران احمد ابدالی الی اشرف غنی همه حاکمین به اضافه فرد فرد از درون جامعه ی متحجر و متعرب پشتون افغانستان این آرزو را داشته و دارند.
  پس جای تعجب نیست که دیالوگ این آرمان را از زبان یا از قلم گلبدین یا یک پشتون دیگر بشنویم و بخوانیم.
  عبدالرحمن، نادرشاه، ملا عمر کور، اشرف غنی و…..
  از نمونه های بارز یک پشتون حاکم که برای تحقق این ایده و آرمان قدم به پله گذاشته اند اند.

 25. من پشتون هستم و معتقدم تمام کثافت کاری ها زیر سر حزب ها است از حیکمتیار خر گرفته تا مسعود کثافت و دوستم بیشعود همه غلام هستند

 26. خدا شاهد است اگر دستم به این کثافتهای غلام برسد اول حکمتیار بعد دوستم بعد سیاف از خیر زندگی زن بچه و خانواده خلاصه چشمم را رو همه می بندم و یکی از این حرام لقمه هارو به حلاکت می رسانم

 27. به گمان من این پیام نشرنشده ازحکمتیارنخواهد بود اینان که چنین پیام های رامنتشرمیکنند مامورازبین بردن وحدت ملت بزرگ افغانستان هستند وبس واگرهم دیدگاه اقای حکمتیارباشد دیگرپشتون ها وسایراقوام افغانستان ازگذشته های تلخ درس عبرت گرفته اند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *