پیام عطامحمد نور و محمد یونس قانونی در باره ۱۸ سنبله

عطا محمد و قانونیعطامحمد نور والى بلخ و رییس عمومى شوراى اجرایى جمعیت اسلامى و محمد یونس قانونی از رهبران جهادی در باره ۱۸ سنبله و چهاردهمین سالروز شهادت قهرمان ملى کشور احمد شاه مسعود شهید پیام جداگانه دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هژدهم سنبله یاد آور رویداد غم انگیز و جانکاه شهادت فرزند فرزانه کشور و اسطوره شهامت و ایستادگى، احمد شاه مسعود است.

در پیام عطا محمد نورآمده است، درست چهارده سال از عروج ملکوتى فرمانده نامدار سنگر هاى نبرد و قهرمان بى بدیل عرصه جهاد و مقاومت گذشت و هنوز نام و خاطره اش در ذهن هاى ما روشن تَر از گذشته است.

شهید مسعود که بدون شک شکل دهنده بخشى از تاریخ کشور ماست، با یک عمر مبارزه، ایستاگى و مقاومت در دشوار ترین حالات و غیر ممکن ترین شرایط، الگویى شد از پایدارى و متانت و پیشوایى براى آزادگان و سر سپردگان.

احمد شاه مسعود، بى ترس از اوضاع جنگى و امکانات دشمن تنها به ایستادگى در برابر ظلم و ستمگرى تاکید میکرد و افغانستان را سرزمین امن و آزاد براى همه ى باشندگان آن میخواست. او نه تنها یک فرمانده عیار و دلیر که مسلمان متقى، آگاه و متعهد به ارزشها بود.

دین دارى، استوارى و میهن دوستى او در کنار ده ها خصایل نیکش، بى نیاز از تعریف است. او دشمن افغانستان و بدخواه مردم این کشور را دشمن خود مى پنداشت و بنام مردم و این سرزمین مبارزه میکرد.

احمدشاه مسعود در دشوار ترین شرایط و در نا ممکن ترین حالات، مبارزه و مقاومت را بر جبن و تسلیمى ترجیح میداد و فرهنگ إیستادگى را ترویج میکرد.

آقای عطا تاکید کرده من در حالیکه بار غم نبود قهرمان ملى را به عنوان آمر، دوست، همسنگر و رفیق روز هاى دشوار و مرد استوار و میهن دوست، حمل مى کنم، فکر و اندیشه او و راه سبز و آرمان هاى بلندش را خط درشتى میپندارم که رفتن در آن مسیر نه تنها افتخار که مسؤلیت و دین ملى است.

در شرایط کنونى نبود مسعود بزرگ بیشتر از هر وقت دیگر محسوس است. وضعیت شکنند، فقر اقتصادى، جنگ و گسترش نا امنى از دغدغه هاى بزرگ مردم ماست که رسیدگى به آن باید با طرح هاى معقول و منطقى و نگاه ملى صورت گیرد.

من در حالیکه فرا رسیدن چهاردهمین سالروز شهادت قهرمان ملى کشور را تسلیت میگویم، از هوا دارانش میخواهم که به آرمان هاى شهید مسعود پایبند و بر اصولى که او معتقد بود، عمل کنند.

مسعود

همچنین محمد یونس قانونی با ارسال پیام فرا رسیدن هفتۀ شهید و سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود را به کافۀ ملت مجاهد و شهید پرور افغانستان تسلیت گفته، مقام شهادت را گرامی می دارد.

در این پیام آمده است که چهارده سال پیش در هجدهم ماه سنبلۀ سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی کوردلان سیاه اندیش، قامت رسای ابر مرد این دیار را به خاک و خون کشیدند و مردم شهید پرور افغانستان را که وارث میلیون های شهید می باشند، به سوگ نشاندند.

فاجعۀ هجدهم سنبلۀ سال ۱۳۸۰ در حالی در اثر یک توطۀ استخباراتی تروریستی به وقوع پیوست که افغانستان در محاصرۀ شدید اقتصادی، سیاسی و نظامی قرار گرفته بود و مردم مسلمان و مجاهد کشور با وجود مصائب عظیم بازهم از ایثار و فداکاری دست نکشیدند و صفوف مقاومت شان را در برابر تروریزم بین المللی مستحکم تر ساختند.

آقای قانونی در اخیر به مناسبت هفتۀ شهید و سالروز شهادت قهرمان ملی کشور احمدشاه مسعود یک بار دیگر از کسانی که فریب دشمنان را خورده اند و برای نابودی افغانستان کمر بسته اند، خواسته است تا دست از برادرکشی و خون ریزی برداشته، به روند صلح بپیوندند تا بیشتر از این شاهد کشته شدن عزیزان، ویرانی کشور و نگرانی مردم نباشیم.