پیام عطامحمد نور و محمد یونس قانونی در باره 18 سنبله

۱۸ سنبله ۱۳۹۴

عطا محمد و قانونیعطامحمد نور والى بلخ و رييس عمومى شوراى اجرايى جمعيت اسلامى و محمد یونس قانونی از رهبران جهادی در باره ۱۸ سنبله و چهاردهمين سالروز شهادت قهرمان ملى كشور احمد شاه مسعود شهيد پیام جداگانه دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هژدهم سنبله ياد آور رويداد غم انگيز و جانكاه شهادت فرزند فرزانه كشور و اسطوره شهامت و ايستادگى، احمد شاه مسعود است.

در پیام عطا محمد نورآمده است، درست چهارده سال از عروج ملكوتى فرمانده نامدار سنگر هاى نبرد و قهرمان بى بديل عرصه جهاد و مقاومت گذشت و هنوز نام و خاطره اش در ذهن هاى ما روشن تَر از گذشته است.

شهيد مسعود كه بدون شك شكل دهنده بخشى از تاريخ كشور ماست، با يك عمر مبارزه، ايستاگى و مقاومت در دشوار ترين حالات و غير ممكن ترين شرايط، الگويى شد از پايدارى و متانت و پيشوايى براى آزادگان و سر سپردگان.

احمد شاه مسعود، بى ترس از اوضاع جنگى و امكانات دشمن تنها به ايستادگى در برابر ظلم و ستمگرى تاكيد ميكرد و افغانستان را سرزمين امن و آزاد براى همه ى باشندگان آن ميخواست. او نه تنها يك فرمانده عيار و دلير كه مسلمان متقى، آگاه و متعهد به ارزشها بود.

دين دارى، استوارى و ميهن دوستى او در كنار ده ها خصايل نيكش، بى نياز از تعريف است. او دشمن افغانستان و بدخواه مردم اين كشور را دشمن خود مى پنداشت و بنام مردم و اين سرزمين مبارزه ميكرد.

احمدشاه مسعود در دشوار ترين شرايط و در نا ممكن ترين حالات، مبارزه و مقاومت را بر جبن و تسليمى ترجيح ميداد و فرهنگ إيستادگى را ترويج ميكرد.

آقای عطا تاکید کرده من در حاليكه بار غم نبود قهرمان ملى را به عنوان آمر، دوست، همسنگر و رفيق روز هاى دشوار و مرد استوار و ميهن دوست، حمل مى كنم، فكر و انديشه او و راه سبز و آرمان هاى بلندش را خط درشتى ميپندارم كه رفتن در آن مسير نه تنها افتخار كه مسؤليت و دين ملى است.

در شرايط كنونى نبود مسعود بزرگ بيشتر از هر وقت ديگر محسوس است. وضعيت شكنند، فقر اقتصادى، جنگ و گسترش نا امنى از دغدغه هاى بزرگ مردم ماست كه رسيدگى به آن بايد با طرح هاى معقول و منطقى و نگاه ملى صورت گيرد.

من در حاليكه فرا رسيدن چهاردهمين سالروز شهادت قهرمان ملى كشور را تسليت ميگويم، از هوا دارانش ميخواهم كه به آرمان هاى شهيد مسعود پايبند و بر اصولى كه او معتقد بود، عمل كنند.

مسعود

همچنین محمد یونس قانونی با ارسال پیام فرا رسیدن هفتۀ شهید و سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود را به کافۀ ملت مجاهد و شهید پرور افغانستان تسلیت گفته، مقام شهادت را گرامی می دارد.

در این پیام آمده است که چهارده سال پیش در هجدهم ماه سنبلۀ سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی کوردلان سیاه اندیش، قامت رسای ابر مرد این دیار را به خاک و خون کشیدند و مردم شهید پرور افغانستان را که وارث میلیون های شهید می باشند، به سوگ نشاندند.

فاجعۀ هجدهم سنبلۀ سال ۱۳۸۰ در حالی در اثر یک توطۀ استخباراتی تروریستی به وقوع پیوست که افغانستان در محاصرۀ شدید اقتصادی، سیاسی و نظامی قرار گرفته بود و مردم مسلمان و مجاهد کشور با وجود مصائب عظیم بازهم از ایثار و فداکاری دست نکشیدند و صفوف مقاومت شان را در برابر تروریزم بین المللی مستحکم تر ساختند.

آقای قانونی در اخیر به مناسبت هفتۀ شهید و سالروز شهادت قهرمان ملی کشور احمدشاه مسعود یک بار دیگر از کسانی که فریب دشمنان را خورده اند و برای نابودی افغانستان کمر بسته اند، خواسته است تا دست از برادرکشی و خون ریزی برداشته، به روند صلح بپیوندند تا بیشتر از این شاهد کشته شدن عزیزان، ویرانی کشور و نگرانی مردم نباشیم.

18 سنبله

احمدشاه مسعود

پیتام تسلیت

عطا

قانونی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed