پیام رادیویی این هفته ی رئیس جمهور

۲۴ عقرب ۱۳۹۲

 

 

رئیس جمهور در پیام های رادیویی این هفته ی خود به موضوع کودکان پرداخت . حامد کرزی تاکید کرد که وقت کودکان خود را در کارهای شاقه نگیرید . به آنها کمک کنید تا به مکتب بروند و به درس و سبق خود ادامه دهند .

 

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه – رئیس جمهور خطاب به والدین و صاحبکاران این اطفال گفت :

 

” آنعده از اطفال ما که در سن مکتب کار می کنند، به والدین و بزرگان خانوادگی آنها خاطر نشان می سازم که حتی الامکان بر خود تکلیف و مشکل بیاورند و مشقت را قبول کنند، ولی اطفال خود را از مکتب محروم نسازند ”

 

موسساتی که در حوزه ی کمک رسانی و ارتقای ظرفیت کودکان فعالیت دارند آمار داده اند که حدودا هفتصد هزار کودک مشغول اعمال شاقه اند که این شغل ها عموما موسوم به شغل های کاذب است .

 

وزارت کار و امور اجتماعی نیز در این زمینه گفته است که بعضی از کود کان والدین شان را از دست داده اند و پدران عده ای نیز معتاد هستند و این اطفال مجبورند تا به چنین شغل هایی روی بیاورند . عده ای از اطفال تحت فشار های روانی و جسمی قرار میگیرند و عده ای نیز دچار سوء استفاده ی جنسی می شوند .

 

 

اطفال

افغانستان

جنسی

رئیس جمهور

رادیو

سوء

شغل

مکتب


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.