پیام رئیس جمهور به مهاجرین افغان

21 ژوئن 2015

رییس جمهور افغانستان می‌گوید در تلاش آن است تا زمینه را برای برگشت پناهنده‌گان افغان مساعد سازد و دیگر هیچ شهروند افغان دور از کشور زنده‌گی نکند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی روز گذشته طی پیامی به مناسبت روز پناهنده‌گان تاکید کرد به وضعیت پناهنده‌گانی که دوباره به کشور بر می‌گردند و در شرایط غیر عادلانه زنده‌گی می‌کنند، خانه‌ها و جایدادشان غصب گردیده و حقوق آنان پامال شده‌است، نقطۀ پایان گذاشته شود.

او گفت که دوماه پیش کمیسیونی را که ریاستش را خودش به دوش دارد ایجاد کرده تا به مشکلات مهاجرین و بی‌جاشده‌گان داخلی رسیده‌گی صورت گیرد.

به گفتۀ وی، حکومت تلاش خواهد کرد تا پناهنده‌گان افغان در بیرون از کشور از حقوق‌شان برخوردار باشند و برای کودکان آنان زمینۀ آموزش و کسب مهارت مساعد شود.

آقای غنی در این پیام از کشورهای اروپایی می‌خواهد تا با درنظرداشت مشکلات کشور در سال جاری، از اخراج پناه‌جویان افغان صرف نظر کنند.

این در حالی‌ست که سالانه صدها تن از شهروندان افغان به خاطر فراهم‌کردن زنده‌گی بهتر و دریافت کار به کشورهای اروپایی می‌روند اما درصد بیش‌تر آنان دوباره اخراج و به افغانستان فرستاده می‌شوند.

از سویی، گفته می‌شود بیش از ۹۵ درصد پناهنده‌گان افغان در بیرون از کشور، در کشورهای هم‌سایۀ ایران و پاکستان به سر می‌برند.

افغان،

برگشت ،

پناهنده‌گان ،

پیام،

رئیس جمهور،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed