پیام تبریکی کرزی بمناسبت پرتاب اولین سفینه هند به مریخ

۱۶ عقرب ۱۳۹۲

رئیس جمهور کرزی به صدراعظم هند بخاطر، پرتاب موفقانه اولین سفینه آن کشور به مریخ، تبریکی گفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ریاست جمهوری با پخش خبرنامه گفته است که آقای کرزی این پیام تبریکی را به نمایندگی از مردم افغانستان به من موهنگ سنگ گفته است .

رئیس جمهور کرزی، آرزوی موفقیت بیشتر هند در بخش تحقیقات فضایی را کرده افزود: ما پیشرفت ماموریت فضایی منگالایان را تبریک گفته امیدواریم این ماموریت، موفقانه به اکمال رسد و اینگونه جایگاه هند در میان کشورهای پیشتاز جهان در عرصه تحقیقات فضایی، بیشتر ثابت گردد.

دو روز قبل هند اولین سفینه فضایی اش را به نام منگالایان به مریخ فرستاد و با این اقدام می خواهد یگانه کشور آسیایی باشد که به سیاره سرخ مریخ می رسد.

قرار است این سفینه تا 300 روز آینده به مریخ برسد.

پرتاب،

پیام تبریکی،

سفینه،

کرزی،

مریخ

هند،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.