پیام تبریکی استاد محمد محقق به مناسبت عید سعید فطر

محققاستاد محمد محقق معاون ریاست اجرایی حکومت جمهوری اسلامی افغانسنان به مناسبت عید سعید فطر پیام تبریکی داد و خاطرنشان کرد که امسال درتاریخ کشورما یکی ازمشکل ترین وپر تلفات ترین سالهایی بوده است که بیاد دارم.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معاون دوم ریاست اجرایی تاکید کرد که در چنین شرایطی تبریکی عید وآرزوی صلح بهروزی برای ملتی که در خون عزیزان خود شناورند زیاد موجه وعملی به نظر نمیرسد بیشتر در کوتاه مدت در حد یک آروزیی که دست یافتن به آن کمتر محتمل است باقی میماند و اوضاع فعلی مانند شرایطی میماند که مرحوم استاد خلیل الله خلیلی در یکی ازسرودهای دوران جهادش گفته بود.

گویید به نوروز که امسال نیاید
درکشور خونین کفنان ره نگشاید
بلبل به چمن نغمه شادی نسراید
ماتمزدگان را لب پرخنده نشاید
خون میدمد از خاک شهیدان وطن وای
ای وای وطن وای

استاد محقق در پیام عید سعید فطر تاکید کرده که بعنوان همدردی و همراهی با قاطبه ملت عزیز وخانواده های شهداء ، مجروحین و معلولین وطن خصوصاً فامیلهای شهداء ومجروحین حوادث اخیر ، این عید توام با مصایب وآلام زندگی را به همه مردم سر افراز وصبور خویش یکجا تبریک وهم تسلیت گفته وازخداوند منان برای مردم کشور عزیز صلح ثبات آرزو مینمایم.

آقای محقق گفته است که لازم میدانم یاد آور شوم که درد و رنجی راکه ملت عزیز وصبور ما متحمل میشود تنها حاصل جنایت جمعی افراطی جنگ طلب وجنایت پیشه بنام طالب یاداعش نیست بلکه این نا بسامانیهای دوامدار که قریب نیم قرن ملت مارا درکام خود فروبرده است نتیجه عوامل متعدد است که به برخی از آن عوامل ذیلاً اشاره میگردد .

– زیاده طلبی های برخی کشورهای همسایه ای طماع وتوسعه طلب ، که میخواهند به قیمت خون صدها هزار ، آوارگی ودر بدری ملیونها انسان مسلمان وتخریب یک کشوری با تمدن چندین هزار ساله ، برای کشور شان در برابر حریف منطقه ای خودش عمق استراتژیک پیدا کنند .

– تقابل منافع استراتژیک قدرتهای جهانی ومنطقه ای که حاضر اند سازمانهای استخباراتی شان برای تسلط بر مناطق وکشور های که دارای اهمیت اقتصادی ، امنیتی وجیو پولتیک هستند صدها ملیارد دالر هزینه کنند پروژه های نظامی وجنگ های نیابتی راه بیاندازند که تخریب وقتل عام در کشورهای چون لیبیا ، یمن ، سوریه وعراق بخشی از سناریوی تراژیک جهانی است وافغانستان مظلوم وقهرمان نیز در همین آتش افروخته بازیگران جهانی میسوزد .

– رشد وگسترش جریان فکری سلفی وهابی وتکفیری در سطح منطقه وجهان که این جریان های ضد انسانی باتکفیر پیروان مذاهب اسلامی باکمک وهمکاری صهیونیسم بین المللی زمینه جنگ وخونریزی را میان مسلمین فراهم ساخته اندکه صهییونیسم با کمک حلقات استخباراتی بزرگ جهانی برای آنان خدمات تدارکات مالی ، تسلیحاتی ، لوجستیکی وترانزیتی فراهم میکنند که با ختم ماموریت ویاشکست این جریان در عراق وسوریه خطر سرازیر شدن بخش زیادی از اتباع آسیای میانه ای این افراطیون در افغانستان جهت عبور به آسیای میانه وجود داردکه جنگهای جدی در ولایات مشرقی نمونه مثال آن است.

– واز سوی دیگر در بعد داخلی دوجبهه علیه کشور ومردم فعال اند که زندگی را برای ملت عزیز ما تلخ ساخته ودور نمای آینده را غبار آلود .
– جبهه اول جنگجویان افراطی که ساختار فکری وروانی شان مطابق جنگ عیار شده وغیر ازجنگ به چیز دیگر فکر نمیتوانند مانند داعشیان وطالبان که شبانه روزی به کشتار مردم کشور مشغولند واز طرف حلقات بیرونی که ذکر شد حمایت میشوند.

– جبهه دوم برخی حلقات ماجرا جو وغوغا سالارویا دور مانده از قدرت هستند که به عنوان ستون پنجم دشمن در داخل ملت فعال اند که یا اعمال غیر انسانی داعش وطالب را توجیه دینی ومذهبی میکنند ویامنتظر ومترصد مینشینند که چی زمانی رفقای افراطی وانتحاری شان در یک نقطه ای از کشور جنایتی میکنند وفاجعه انسانی خلق میکنند، تا با استفاده ابزاری از خون شهیدان چوب لای چرخ حکومت بگذارند ویا انتقام سیاسی شان را بگیرند.

در چنین اوضاع احوال سیاسی که سیل فتنه برای متلاشی کردن افغانستان سر بلند راه افتاده است راه نجات کشور از تهاجم داخلی وخارجی وحدت ویک پارچگی میان دولت وملت و همه بزرگان جهاد وجریانات واحزاب سیاسی کشور است که نگذارند کشورشان که برای حفظ آن ملیونها شهید وآواره داده اند دستخوش پراکندگی وهرج ومرج از نوع دهه هفتاد شود .

بر ملت لازم است که به دفاع از رای شان که در انتخابات سوم ریاست جمهوری دادند وثمره آن ایجاد حکومت وحدت ملی است مصمم ایستاده شوند ونگذارند که دستهای اجانب میان دولت وملت جدایی وبد بینی ایجاد نماید.

بردولت لازم است که قاطعانه ازوطن عزیز. ومال ، ناموس وجان مردم دفاع نموده ، ضمن حفظ یک پارچگی میان خودشان وهردوتیم انتخاباتی شامل حکومت وحدت ملی به عرصه های دیگر زندگی ، اقتصاد مبتنی بر تولیدات داخلی ، ایجاد کار واشتغال ، تحصیل و ارایه خدمات توجه جدی نموده خصوصاً به وعده های انتخاباتی شان مبنی بر انکشاف متوازن و مشارکت عادلانه ملی عمل نمایند .

بدون شک همراهی وهمنوایی حکومت با مردم پایه های اقتدار ملی را مستحکم وتوان حکومت رابرای خد متگذاری به کشور افزایش میدهد.

استاد محقق افزوده است که در پایان با عرض تبریک مجدد عید سعید فطر به ملت ، از خداوند متعال برای کشور ، صلح وثبات ، بهروزی وترقی آرزومینمایم.
والسلام علی جمیع عبادالله الصالحین
حاجی محمد محقق کابل
۱۵ سرطان ۱۳۹۵