پکن به دنبال تغییر نظام جهانی نیست

۸ سرطان ۱۳۹۴

709368وزیر امور خارجه چین اعلام کرد، موضع کنونی پکن مبتنی بر حفظ نظام بین‌المللی کنونی است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  وانگ یی‌، وزیر امور خارجه چین اعلام کرد که این کشور به عنوان قدرتی نوظهور به دنبال برقراری هژمونی نیست.

وی تصریح کرد که در حال حاضر چین به عنوان یکی از مشارکت‌کنندگان در حفظ نظام منطقه‌ای و جهانی کنونی، تنها به دنبال صلح و ثبات بیشتر است.

این دیپلمات چینی گفت که کشورش با سایر کشورها در راستای تضمین برقراری آزادی در حمل و نقل در دریای چین جنوبی همکاری خواهد کرد. وی اضافه کرد: چین تاکید دارد که از حقوق خود دفاع کند و در این راستا به قوانین بین‌المللی نیز کاملا توجه دارد.

بین‌المللی ،

چین ،

منطقه‌ای

نوظهور ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed