پولیس پاناما به شرکت افشاگر «اسناد پانامایی» حمله کرد

۲۵ حمل ۱۳۹۵

3500نیروهای پولیس پاناما مقر شرکت موساک فونسکا را که به افشای اسنادی درباره فرار مالیاتی برخی شخصیت ها و افراد ثروتمند جهان اقدام کرده بود، حمله کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از خبرگزاری فرانسه، پوليس پاناما به مقر يک شركت حقوقی ‘موساک فونسكا’ كه افشای اسنادش نشان داد كه چگونه افراد ثروتمند و قدرتمند از شركت های فرا ساحلی برای انباشت سرمايه استفاده می كنند، حمله كرد.

 پوليس به كمی يی واحد سازماندهی شده جنايی خود به شركت موساک فونسكا يورش برد بی آنكه دخالت يا حادثه ای صورت گيرد .

اين حمله با هدف جستجوی مقر شركت صورت گرفت و به گفته دادستانی پاناما اين جستجو در شعبات ديگر شركت نيز انجام خواهد گرفت.

نخست وزير ايسلند نخستين قربانی اين افشاگری بود و پس از آنكه معلوم شد كه وی از مزايای اين شركت فرا ساحلی سود برده است، مجبور به استعفا شد.

نام برخی سران  عرب از جمله شاه سلمان عربستان و مقامات اماراتی در فهرست افشا شده شرکت موساک فونسکا دیده می شود.

اسنادش،

پاناما،

پولیس،

حمله،

سرمایه،

شرکت،

موساک فونسکا،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed