پولیس عراق ۸۰۰ غیرنظامی را از فلوجه تخلیه کرد

۱۰ جوزا ۱۳۹۵

نیروهای عراقیرائد شاکر جودت، فرمانده پولیس فدرال عراق امروز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای پولیس ۸۰۰ غیرنظامی از مناطق اطراف اتوبان در شمال شهر فلوجه را تخلیه کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وی گفته است که اکثر از تخلیه شده ها کودکان و زنان آواره شده از مناطق السجر و البوسیدیره و روستاهای اطراف اتوبان شمال فلوجه بودند.

رائد شاکر جودت افزوده است که نیروهای پولیس فدرال این شهروندان را با موترهای خود منتقل و کمک های ضروری نظیر آب و غداد به آنها داده و آنها را به فرماندهی پولیس الانبار و شورای شهر منتقل کردند.

نیروهای عراقی بامداد امروز دوشنبه یورش به شهر فلوجه را از سه محور با پشتیبانی هوایی آغاز کردند.

۸۰۰ غیرنظای

آوره ده ها

تخلیه

عراق

مردم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed