پولیس، مجروحین طالب را انتقال می دهد

سخن های همواره در کشور از دخیل بودن دست ستون پنجم در داخل نظام و نقش آنها در نا امنی و تقویه طالبان مسلح از سوی شماری از مقام های دولتی و نماینده گان مجلس و شوراهای ولایتی شنیده شده است.

چراهای مبنی بر عدم تضعیف طالبان در خط های نبرد با نظامیان افغان و سقوط بخش های از کشور به دست طالبان مسلح همواره موجودیت ستون پنجم در داخل نظام حکومتی افغانستان خوانده شده است، حتی سقوط ولایت کندز را به دست طالبان مسلح در سال گذشته کار همین ستون پنجم می دانند.

این ستون پنجم کیست؟

بغلان

مسؤل نظامی طالبان مسلح در ولایت بغلان که در طرح حملات و نبرد در مقابل نظامیان افغان نقش مهمی داشت و درین اواخر در نبرد با نظامیان افغان در حومه های شهر پلخمری زخم برداشته بود، از میان رنجر پولیس به چنگ نیروهای امنیتی بغلان افتاد.

صبح روز یکشنبه قاری ظاهر مسؤل نظامی طالبان مسلح و فرد کلیدی این گروه در حوزه شمال و شمالشرق حینی که بطرف کابل در حرکت بود، همراه با دو تن از منسوبین پولیس از میان رنجر مربوط به فرماندهی پولیس میدان وردک در ایستگاه امنیتی پل دوشی بازداشت گردید.

یک عضو شورای ولایتی بغلان در گفتگوی به خبرگزاری خاور میانه تایید کرد که این شخص در یک موتر پولیس در حرکت بود بازداشت شده است، اما در قسمت اینکه این رنجر پولیس مربوط به چی کسی است چیزی نگفت.

در عین حال عبدالستار بارز والی بغلان تایید کرد که این عضو برجسته طالبان مسلح  حین انتقال توسط یک رنجر پولیس بازداشت شده است اما گفت که بخاطر روشن شدن موضوع تحقیقات آغاز شده است.

به گفته والی بغلان قاری ظاهر مسولیت بخش استخبارات طالبان مسلح را در حوزه شمال و شمالشرق افغانستان به عهده داشته است.

همدستی پولیس با طالبان مسلح اذهان عامه را بیشتر نگران ساخته است، شهروندان بغلان با نگرانی از وضعیت موجود و شکننده بودن امنیت درین ولایت می گویند در صورتیکه پولیس در انتقال و تداوی مجروحان طالب همدست این گروه باشد دیگر امیدی برای آمدن امنیت و ریشه کن شدن طالبان مسلح وجود ندارد.

عبدالله قادری شهروند بغلان می گوید بیشتر از پیش نگران شده است، وقتیکه پولیس بجای سرکوب و ریشه کن سازی طالبان مسلح، این گروه را حمایت کند پس چه اعتباری باقیست که طالبان وارد شهر پلخمری نشوند.

شهروندان بغلان از مقام های بلندپایه حکومتی می خواهند که در پاکسازی دست های همکار با مخالفان مسلح حکومت افغانستان بیشتر از پیش تلاش نمایند.