پوسته های امنیتی شاهراه قندهار ـ ارزگان به کنترول نیروهای امنیتی درآمد

imageنیروهای امنیتی بعد از دو روز که از پوسته های امنیتی در مسیر شاهراه ارزگان ـ قندهار عقب نشینی تاکتیکی کرده بودند، این پوسته ها را امروز از شورشیان طالب پس گرفتند.

دوست محمد نایاب، سخنگوی والی ارزگان به خبرگزاری خاورمیانه گفت که بنا بر برخی مشکلات، دو روز پیش نیروهای امنیتی از هفت پوسته امنیتی در شاهراه قندهار ـ ارزگان، عقب نشینی تاکتیکی کرده بودند.

وی اظهار داشت که در جلسه امنیتی دیروز با حضور مقام های ولایت ارزگان، قوماندان قول اردوی ۲۰۵ اتل، جنرال رازق و فرمانده محلی آیساف، تصمیم گرفته شد که این پوسته ها دوباره در کنترول نیروهای امنیتی درآید.

نایاب گفت که به همین منظور، از نیمه های شب گذشته نیروهای امنیتی در عملیات ویژه بالای پوسته های امنیتی اشتراک کرده و صبح امروز (۷ثور) دوباره پوسته های خود را ایجاد کردند.

سخنگوی والی ارزگان اظهار داشت که اکنون امنیت در مسیر شاهراه متذکره تامین بوده و مسافرین بدون کدام مشکل در حال تردد هستند.

از سویی هم، منبع تاکید کرد که نیروهای امنیتی آماده گی لازم برای تامین امنیت را دارند.

شورشیان طالب نیز ضمن تائید گرفتن شماری از پوسته ها در مسیر شاهراه قندهار ـ ارزگان در ولسوالی شاه ولی کوت، از بازپس گیری این پوسته ها توسط نیروهای امنیتی معلومات ارائه نکرده اند.