پنج فرد ملکی در غزنی کشته شد

Taliban-commander-300x223در نتیجه کمین طالبان مسلح در ولسوالی اندر ولایت غزنی، پنج فرد ملکی و یک سرباز اردوی ملی کشته شده و یک سرباز اردو نیز زخم برداشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد علی احمدی، معاون والی غزنی به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این رویداد، ساعت شش شام دیروز (دوشنبه) در منطقه چهاردیوال ولسوالی اندر زمانی صورت گرفت که طالبان بالای یک موتر شخصی انداخت کردند.

به گفته وی، این حادثه زمانی اتفاق افتاد که دو سرباز اردوی ملی یکتن از طالبان را دستگیر کرده و بعد از انتقال این طالب به مرکز نظامی شان، در راه برگشت از موتر لینی استفاده کرده و طالبان نیز از این رویکرد باخبر شده و بالای آنها کمین زدند.

احمدی اظهار داشت که طالبان بالای این موتر دو بار مرمی هاوان انداخت کرده و در نتیجه پنج فرد ملکی به شمول یک کودک و راننده کشته همراه با یک سرباز اردوی ملی کشته و یک سرباز اردو نیز زخم برداشته است.

وی افزود که چهار مسافر ملکی کشته شده در این رویداد، اعضای یک فامیل بوده اند.

تا حال طالبان در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.