پنج تن به اتهام قتل یک مرد پیش روی دخترش در قندهار بازداشت شد

۱۱ عقرب ۱۳۹۸

موظفین امنیت ملی در عملیات ویژه، پنج تن را به اتهام قتل یک مرد پیش روی دخترش در شهر قندهار، بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روز گذشته یک مرد داخل موتر و پیش روی دخترش از سوی مردان مسلح ترور شده بود.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار آمده است که در پیوند به این قضیه، پنج تن از سوی امنیت ملی بازداشت شده است.

به نقل از خبرنامه، این افراد در علمیات ویژه امنیت ملی از ناحیه های چهارم، هفتم، نهم، دوازدهم و چهاردهم شهر قندهار بازداشت شده و یک متهم دیگر از پا در آورده شد.

ترور این فرد با واکنش های داخلی و جهانی روبرو شده و مردم خواهان مجازات عاملین آن شدند.

امنیت ملی

قتل

قندهار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.