پنجمین نشست گروه تخنیکی تدبیر در کابل برگزار شد

نشست گروه تخنیکی..پنجمین نشست گروه تخنیکی تدبیر اعتمادسازی مبارزه با تروریسم در چهار چوب پروسه استانبول قلب آسیا روز یکشنبه در وزارت امور خارجه افغانستان در کابل برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این نشست با حضور نمایندگان کشورهای عضو پروسه قلب آسیا و و سازمان های حامی این پروسه برگزارگردید.

هدف از این نشست، مرور پیشرفت های انجام شده در فعالیت های این تدبیر اعتماد سازی و همین طور بحث و پلان فعالیت های جدید که قرار است تحت این تدبیر اعتمادسازی در سال ۲۰۱۶ برگزار شود، خوانده شده است.

حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در این نشست گفت که طی پنج سال گذشته، پروسه استانبول قلب آسیا فرصت های مهمی را  برای بحث روی طیف وسیعی از مسایل بنیادی منطقه از جمله امنیت و همکاری های منطقه یی به وجود آورده است.

 به گفته وی، این پروسه مکانیزم هایی را برای تقویت اعتماد و  بالا بردن فهم متقابل بین کشورهای منطقه از جمله تطبیق فعالیت های تدابیر اعتمادسازی به وجود آورده که پلاتفورم عملی را برای همکاری در میان کشورهای منطقه قلب آسیا فراهم کرده است.

معین سیاسی وزارت امور خارجه ضمن امتنان از کشورهای شرکت کننده و حامی تدبیر اعتمادسازی مبارزه با تروریزم گفت که فعالیت های تطبیق شده تدبیر مبارزه با تروریسم تاکنون در ایجاد دیالوگ نقش بازی کرده و پیشنهادهایی را روی برخی از فوری ترین مسایل مرتبط با ایمنی و امنیت منطقه فراهم کرده است.

همچنیننیکولاس هیسم” نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان برگزاری این جلسه را در مقطع فعلی، مفید و مناسب خواند و تصریح کرد که به خاطر افزایش فعالیت های تروریستی و تشکیل گروه های تروریستی جدید در سطح منطقه و جذب نیرو توسط این گروه ها نگرانی وجود دارد.

وی این نشست را فرصتی برای ایجاد یک رویکرد منطقه یی در مبارزه با تروریسم دانست و گفت که یوناما از پیشرفت و تطبیق فعالیت های تدبیر مبارزه با تروریسم پروسه استانبول از نشست قبلی در ماه مارچ ۲۰۱۵ تا کنون تقدیر به عمل می آورد.

آقای هیسم اظهار امیدواری کرد که این نشست که در مطابقت با ماده ۲۵ اعلامیه کنفرانس اسلام آباد برگزار می شود، نتایج خوبی را در راستای مبارزه با تروریزم داشته باشد.

در این نشست کشورهای عضو و کشورها و سازمان های حامی پلان فعالیت های این تدبیر اعتمادسازی برای سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ مورد توافق نمایندگان حاضر در جلسه قرار گرفت و قرار شد که نشست ها و فعالیت های جدید در چارچوب این تدبیر اعتمادسازی در سال ۲۰۱۶ برگزار شوند.