سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

پنجمین نشست وزرای خارجه پروسه استانبول در پاکستان

قلب آسیانشست مقامات ارشد پروسه استانبول/ قلب آسیا، به ریاست مشترک حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان و سرتاج عزیز مشاور امور خارجه نخست وزير پاکستان در اسلام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این نشست به اشتراک نماینده های کشورها و سازمان های عضو و حامی، در اسلام آباد پايتخت برگزار شده و امروز رئیس جمهوری در این نشست سخرانی مفصلی خواهدکرد.

حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان روز گذشته در بخش از سخنراني افتتاحیه خویش اظهار داشت: ” نشست امروز ما در یک برهه حساسی برگزار می‏شود که منطقه ما با مجموعه‏ای از چالش‏های مخوف از جمله موجی از رشد تروریزم و افراط‏گرایی همراه با فقدان زیرساخت های قوی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی مواجه می‏باشد.”

وی با اشاره به ضرورت مبارزه مشترك برضد تروريسم افزود: “با توجه به این چالش ها، ما باورداريم كه امروز، بیشتر از هرزمان ديگر، شرایط منطقه ای و بين المللي ایجاب می نماید که ما باید تلاش های مشترک خويش را در مبارزه با مشكل تروریسم و افراط گرایی و از میان برداشتن علل آن دوبرابر ساخته و همچنان برای اطمينان، از داشتن یک منطقه اي با ثبات بهتر، و رفاه اجتماعي و اقتصادی بیشتر، باید به صورت مشترک تلاش كنيم.”

همچنین سرتاج عزیز مشاور امور خارجه نخست وزير پاکستان گفت: “پروسه قلب آسیا یک بستر موثر در جهت ارتقاي همکاری های اقتصادی منطقه و اتصال در منطقه قلب آسيا با محوریت افغانستان است.

این پروسه فرصت آن را براي کشورهای عضو فراهم می سازد تا با گسترش همکاری هاي نتيجه بخش محور، به منظور صلح و ثبات در افغانستان و به صورت کل، ايجاد یک منطقه امن و مرفه، گام های عملی و موثر بردارند.”

در این نشست، اشتراک کنندگان در مورد اعلامیه پنجمین نشست وزرای امور خارجه پروسه استانبول/قلب آسیا که قرار است فردا در پايان نشست اعلام شود، بحث كردند.

قرار است امروز چهارشنبه پنجمین نشست وزرای خارجه پروسه استانبول پس از افتتاح رسمي، به ریاست مشترک محترم صلاح الدين رباني وزیر امور خارجه افغانستان و سرتاج عزيز مشاور امور خارجه نخست وزير جمهوری اسلامی پاکستان برگزار شود.