پنتاگون در حال بررسی عملیات ضد تروریستی آمریکا در لیبی

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از یک حمله ضد تروریستی آمریکا در لیبی علیه یک گروه شبه نظامی وابسته به القاعده خبر داد.

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از یک حمله ضد تروریستی آمریکا در لیبی علیه یک گروه شبه نظامی وابسته به القاعده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، استیو وارن سخنگوی پنتاگون روز یکشنبه به وقت محلی با انتشار بیانیه کوتاهی ضمن بیان اظهارات فوق افزود: ما در حال ارزیابی عملیات شنبه شب هستیم.

وی ادامه داد: در موقعیت و زمان مناسب، اطلاعات بیشتری در این خصوص ارائه خواهیم داد.