سرطان ۲۶, ۱۳۹۹

پنتاگون آموزش تروریست های سوری را متوقف کرد

پیتر کوک سخنگوی پنتاگون

پیتر کوک سخنگوی پنتاگون

وزارت دفاع آمریکا، از متوقف ساختن آموزش و تجهیز گروه های مسلح سوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “پیتر کوک” سخنگوی پنتاگون روز سه شنبه گفت: این برنامه تا مدتی متوقف خواهد شد.

وی افزود: در زمان حاضر انتقال جنگ جویان به مراکز آموزش نظامی در ترکیه و اردن را متوقف خواهیم کرد، اما در آینده، همچنان پذیرای داوطلبان تازه برای آموزش خواهیم بود.

وزارت دفاع آمریکا، این برنامه را به منظور مسلح کردن و آموزش تروریست های سوری ضد دولت سوریه پی ریزی کرده و ۵۰۰ میلیون دالر برای آن اعتبار در نظر گرفته بود.

بر اساس ادعاهای آمریکا، قرار بود که پنج هزار تن از تروریست های سوری، در چارچوب این برنامه، برای مبارزه با داعش، آموزش ببینند.

چندی پیش گزارش های رسانه های آمریکایی فاش کرد که شماری از آموزش دیده های مراکز آموزشی آمریکایی، به جایی نبرد با داعش، به جبهه النصره پیوسته یا سلاح هایی که در اختیار آن ها گذاشته شده است را به عناصر النصره واگذار کرده اند.